Фонд соціального захисту інвалідів

Фонд соціального захисту інвалідів – орган з питань фінансування робіт і програм соціальної захищеності інвалідів, підпорядкований Міністерству соціального захисту населення. Фінансує загальнодержавні програми та інші заходи з питань соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності; акумулює кошти, що перераховуються з державного бюджету, а також надходять від підприємств (об’єднань), установ, організацій, трудових колективів і громадян; контролює дотримання

підприємствами, установами і організаціями встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. З метою забезпечення виконання вказаних завдань Ф. с. з. і. визначає за участю громадських організацій інвалідів та органів соціального захисту населення порядок використання коштів Фонду, складає розрахунки потреби в коштах на протезування інвалідів, надання їм матеріальної, соціально-побутової та медичної допомоги; сприяє створенню підприємств і організацій для забезпечення інвалідів робочими місцями, здобуття ними освіти або перекваліфікації, організовує збір добровільних внесків
від громадян, в тому числі іноземних, підприємств і об’єднань громадян та ін. Бюджет Ф. с. з. і. формується за рахунок коштів державного бюджету; коштів підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів; благодійних внесків організацій, трудових колективів і громадян; відтворення позабюджетних коштів Фонду та інших надходжень. Органами управління Ф. с. з. і. є правління Фонду, виконавча дирекція, ревізійна комісія та відділення Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фонд соціального захисту інвалідів - Довідник з правознавства