Фонд соціального страхування

Фонд соціального страхування – державний центр з питань управління соціальним страхуванням. Головними завданнями Ф. с. с. є збирання та акумуляція внесків, призначених на соціальне страхування; забезпечення фінансування видатків на виплату різних видів допомоги згідно з чинним законодавством, а також на санаторно-курортне лікування та відпочинок трудящих і членів їхніх сімей; здійснення розширеного відтворення коштів Фонду на основі принципів самофінансування; реалізація заходів щодо забезпечення санаторно-курортного обслуговування

та відпочинку трудящих і членів їхніх сімей. Бюджет Ф. с. с. утворюється за рахунок страхових внесків підприємств, організацій і кооперативів (крім колгоспів, зокрема риболовецьких), осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю та іншими видами підприємництва, а також осіб, які наймають окремих громадян за договорами; надходжень за путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок і дієтичне харчування; прибутків від комерційної і господарської діяльності та ін. Кошти Ф. с. с. витрачаються на фінансування таких заходів: виплату застрахованим допомоги на час тимчасової непрацездатності, на час вагітності
і пологів, при народженні дитини, на поховання, виплату інших видів допомоги, встановлених законодавством; санаторно-курортне лікування і відпочинок трудящих і членів їхніх сімей, надання дієтичного харчування; утримання санаторіїв – профілакторіїв; позашкільне обслуговування дітей, здійснення інших заходів відповідно до завдань Ф. с. с. Органами управління Ф. с. с. є правління Фонду, виконавча дирекція, відділення Фонду в Автономній Республіці Крим, областях і м. Києві. До складу правління Ф. с. с. входять з правом вирішального голосу по одному представнику від усіх галузевих і територіальних профспілкових центрів, правлінь, відділень Фонду, Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, виконавчий директор Фонду, а також представники інших державних установ і громадських організацій, діяльність яких пов’язана із захистом права трудящих на соціальне страхування (Постанова Кабінету Міністрів України “Про управління соціальним страхуванням в Українській РСР № 25 від.25.11.1991”), Див. також Добровільне соціальне страхування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фонд соціального страхування - Довідник з правознавства