ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН АФРИКИ

УРОК 23. ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН АФРИКИ

Навчальна мета: сформувати первинні знання про сучасну політичну карту Африки, головні держави, загальні ознаки господарства країн, формування сучасної політичної карти; ознайомити з планом складання загальної характеристики держав материка; вдосконалювати практичні навички роботи з політичною картою.

Основні поняття: колонія, держава, країна, що розвивається, розвинена країна, господарство, промисловість, сільське господарство, рослинництво, тваринництво,

транспорт.

Обладнання: політична карта Африки, атласи, підручники, фото або відеоматеріали африканських міст, сел.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Закінчіть речення

– Кількість населення нашої планети в даний час складає…

– На Землі виділяють такі людські раси:…

– Перевищення народжуваності над смертністю називають…

– За кількістю населення серед материків Африка посідає…

– На території материка населення розміщене…

2. Питання

– Пригадайте, що являє

собою політична карта.

– Які держави існували в Африці в стародавні часи?

– Коли і як почалася колонізація Африки європейськими державами?

– Які європейські держави мали на африканському континенті найбільшу кількість колоній?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Якщо б ми з вами за допомогою машини часу раптом опинилися в Африці та промандрували її країнами, то змогли б поспілкуватися з її мешканцями? Думаєте, що ні? У багатьох країнах змогли би, якщо ви хоч трохи розмовляєте англійською, французьською чи португальською мовами. Звідки африканцям ці мови відомі? Ви зможете відповісти на це питання, коли дізнаєтесь, як формувалася політична карта материка.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Формування політичної карти Африки

Політична карта – це тематична карта, яка показує розташування країн та їхніх столиць. Найдавніші держави – Давній Єгипет, Аксуанське та Мероїтське царства, Ефіопія, Карфаген та ін. Із XV ст. починається колонізація материка європейцями.

Колонія – країна або територія, яка перебуває під владою іноземної держави (метрополії).

Панування європейців в Африці закінчилося в середині ХХ ст., коли колонії одна за одною почали здобувати незалежність. Зараз на континенті 56 держав і п’ять територій. Найбільша за площею країна – Судан (2,5 млн км2), найменша – острів Святої Єлени (0,4 тис. км2). Африка стоїть на першому місці серед материків за кількістю країн, які не мають морських кордонів.

Проблеми, породжені колоніальним минулим: безграмотність, бідність, економічна відсталість, міжнаціональні та релігійні конфлікти.

2. Особливості господарства країн

В Африці розташовано безліч великих і малих країн, кожна з яких має свої особливості. Крім Республіки Південна Африка, усі інші держави на материку належать до групи країн, які розвиваються, із низьким рівнем розвитку господарства. Господарство більшості африканських держав грунтується на видобувній промисловості та сільському господарстві.

Промисловість – сфера господарської діяльності, де виробляються знаряддя праці, матеріали, товари для населення, здійснюється видобування корисних копалин. Видобувні та переробні галузі.

Розвиток видобувної промисловості в Африці обумовлений наявністю найбагатших родовищ корисних копалин – золота, алмазів, міді, урану, нафти, газу тощо. Переробна промисловість розвинена дуже слабко. У більшості країн провідну роль відіграють легка та харчова промисловість.

Сільське господарство – сфера діяльності людини, яка виготовляє продукти харчування та сировину для легкої промисловості.

Сільське господарство – основа економіки майже всіх африканських держав. Тут вирощують цукрову тростину, каву, какао, ваніль та інші прянощі, фініки, бавовник, арахіс, тропічні фрукти. Тваринництво, як і рослинництво, має в Африці низький рівень розвитку. Розводять велику рогату худобу (корів, зебу, буйволів), овець, кіз, у пустельних районах – верблюдів. У багатьох державах Північної та Східної Африки важливим джерелом прибутку є туризм.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання

– Коли і як почалася колонізація Африки європейськими державами? Які європейські держави мали на африканському континенті найбільшу кількість колоній?

– Чому на сучасній політичній карті Африки кордони багатьох держав є прямими лініями?

– Які негативні наслідки колонізації доводиться долати молодим державам Африки?

– У чому полягають основні особливості господарства більшості країн Африки? Чому всі африканські держави, крім Південної Африки, називають такими, що розвиваються?

– Чи залежить від географічного положення країни розвиток її господарства? Якщо так, то на конкретних прикладах країн Африки доведіть свою точку зору.

2. Заповнити таблицю, визначивши за політичною картою:

Найбільші за площею держави материка

Країни, які мають вихід до морів та океанів

Країни, які не мають виходу до морів та океанів

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Позначити на контурній карті найбільші держави Африки та їх столиці.

– Використовуючи політичну карту Африки, скласти кросворд “Країни Африки”.

– Випереджальне: об’єднатися в групи (1-5), ознайомитися з планом характеристики країни, підготувати її візитну картку та презентацію у вигляді мандрівки країною, принести папір та маркери.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН АФРИКИ - Плани-конспекти уроків по географії