Політична карта світу

Географія
Економічна і соціальна географія світу

Загальна економіко-географічна характеристика світу

Політична карта світу

Політична карта світу відображає розміщення країн у світі, їх адміністративно-територіальний поділ, столиці та найбільші місця.
Політична карта світу початку ХХІ століття нараховує близько 230 країн, із них 194 є суверенними державами. Унаслідок розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії (СФРЮ) і Чехословацької Соціалістичної Республіки

(ЧССР) відбулися значні зміни на політичній карті Європи та Азії. У 1993 р. була змінена форма правління однієї з держав Азії – Камбоджі: там після 23-річної перерви була відновлена монархія. У тому ж році отримала незалежність Еритрея, яка відокремилася від Ефіопії. Республіка Палау (в Океанії) звільнилася від опіки США наприкінці 1994 р. У 2002 р. отримав незалежність Східний Тімор.
У світі також утворюються держави, не визнані світовим співтовариством і незаконні за міжнародним правом. Так, у 1974 р. під приводом захисту конституційних прав турків-кіпріотів Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де в 1983 р. була
проголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, визнана лише Туреччиною. На території колишнього СРСР виникли: Республіка Ічкерія в Росії, Абхазія і Південна Осетія – в Грузії, Нагірно-Карабахська Республіка – в Азербайджані, Придністровська Республіка – в Молдавії.
Форма територіального устрою держави – це спосіб її територіальної організації, який проявляється в особливостях її адміністративного устрою та поділу владних повноважень між центральними і місцевими органами влади.
Форма правління – це спосіб організації верховної влади, який визначає систему її вищих органів, порядок їх формування й особливості розподілу повноважень між ними.
Унітарна державА – форма державного устрою, за якої територія не має у своєму складі утворень, що самостійно управляються. У ній діють єдина конституція і єдина система органів державної влади.
Федеративна держава – форма державного устрою, за якої територія має у своєму складі кілька утворень, що юридично мають певну самостійність. Федеративні одиниці (республіки, штати, землі, провінції), як правило, мають власні конституції та органи влади.
Конфедерація – союз незалежних держав, тимчасове державно-територіальне утворення. Центральна влада конфедерації координує діяльність держав, які входять до її складу, у сфері зовнішньої політики, оборони, економічної політики тощо (Швейцарський Союз у 1291-1798 рр. і 1815-1848 рр., США у 1776-1787 рр.).
Імперія – держава, що складається з головної держави – метрополії та колоній, які були нею завойовані. Верховні органи влади є лише у метрополії. З історії відомі Візантійська, Римська, Російська, Британська та інші імперії.
Республіка – форма правління, за якої всі вищі органи влади або обираються, або формуються загальнонародним представницьким органом – парламентом.
Монархія – форма правління, за якої верховна державна влада формально (повністю або частково) зосереджена в руках одноосібного керівника держави – монарха. Усього у світі 30 монархій.
Територія – частина поверхні Землі, яка має певні межі та географічне положення (схема 16).
Країна – територія, яка становить єдність з погляду історії, нації, культури.
Країна не завжди є державою. Наприклад, Україна у 1900 р. була країною українців, розділеною між Російською та Австро-Угорською імперіями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Політична карта світу - Довідник з географії