Республіка президентська

Політологічний словник

Республіка президентська – форма правління державою, що базується на пріоритеті виконавчої влади в особі президента країни. В цьому разі передбачається пряме обрання громадянами глави виконавчої влади (президента) в ході всенародних виборів. Відповідно до конституції йому і належить верховна влада у державі. Президент у Р. п., як правило, поєднує в одній особі повноваження глави держави і уряду за жорсткого розмежування влади (законодавчої, виконавчої, судової). Позапарламентському (на відміну від республіки

парламентської) методу обрання президента, тобто йдеться про пряме його обрання, відповідає і позапарламентський шлях формування уряду за відсутності інституту відповідальності уряду перед парламентом. У Р. п. президенту не належить право розпуску парламенту. Р. п. як форма державного правління частіше має місце в країнах перехідного типу, в яких відбуваються значні суспільно-політичні трансформації, модернізації.

Актуальні проблеми законодавчої діяльності. – К., 1998; Бабкін В. Проблема соціальної держави у сучасній Україні // Сучасна українська політика. – К., 1997; Бабаев В. К. Общая теория права: Курс лекций.

– Нижний Новгород, 1993; Политическая система современной Украины: особенности становления, тенденции развития. – К., 1998; Політичні структури та процеси в сучасній Україні. Політологічний аналіз. – К., 1995; Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади реформування правової системи України // Правова держава. – 1996. – Вип. 7.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Республіка президентська - Довідник з політології