Посадова особа

Посадова особа – службовці державних органів, підприємств, установ, організацій різних форм власності, які постійно або тимчасово виконують організаційно-розпорядчі та інші аналогічні функції, пов’язані з владним впливом на підлеглих. Залежно від обсягу посадових повноважень розрізняють такі П. о.: повноваження яких мають внутрішньо організаційний характер (керівний склад підприємств, установ, організацій); повноваження яких мають публічний характер, тобто поширюються за межі державних органів на організації та громадян, безпосередньо не підлеглих їм по службі (наприклад, міністри, голови державних комітетів, голови місцевих Рад народних депутатів); наділені повноваженнями щодо застосування заходів примусу стосовно осіб, не підлеглих їм (судді, працівники міліції тощо). Правовий статус П. о. органів державного управління визначається Законом України “Про державну службу”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Посадова особа - Довідник з правознавства