ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ ФРН І ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ІТАЛІЇ” (ЗА ВИБОРОМ)

УРОК 28. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ ФРН І ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ІТАЛІЇ” (ЗА ВИБОРОМ)

Навчальна мета: повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузевий склад промисловості головних країн Західної Європи; розвивати вміння працювати з картами атласу, підручником, таблицями, діаграмами, уміння систематизувати навчальний матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних картах.

Обладнання: атласи, контурні

карти Європи, підручники, таблиці, діаграми.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

“Географічний диктант”. (Робота за варіантами І-ІІ, виконується без використання карт)

Цифрами на контурній карті позначити країни (столиці) Європи.

I варіант. 1 – Фінляндія, 2 – Греція, 3 – Копенгаген, 4 – Ісландія, 5

– Андорра, 6 – Швейцарія, 7 – Мінськ, 8 – Чехія, 9 – Словенія, 10 – Рига, 11 – Люксембург, 12 – Румунія.

II варіант. 1 – Норвегія, 2 – Португалія, 3 – Амстердам, 4 – Ірландія, 5 – Монако, 6 – Австрія, 7 – Кишинів, 8 – Словаччина, 9 – Хорватія, 10 – Таллінн, 11 – Мальта, 12 – Угорщина.

Після проведення диктанту учні обмінюються картами, та проводять взаємоперевірку, потім роботи здають учителю.

III. Виконання практичної роботи

Виконується за варіантами (І варіант – порівняльна характеристика ФРН та Франції, ІІ варіант – порівняльна характеристика Великої Британії та Італії).

Завдання 1 (3 бали). За даними таблиць побудувати для кожної країни, що порівнюється, кругові діаграми.

Структура зайнятості населення по головних галузях господарства

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Сфера послуг

Велика Британія

26,5

2

71,5

Італія

33

10

57

Франція

27

5

68

Німеччина

41

5

54

Частка головних галузей господарства у ВВП країн

Країна

Промисловість

Сільське господарство

Сфера послуг

Велика Британія

28

2

70

Італія

30

2,4

67,6

Франція

21

4

75

Німеччина

31

1

68

Завдання 2 (3 бали). Порівняйте кількість зайнятих у промисловості та частку галузей промисловості у ВВП даних країн.

Завдання 3 (3 бали). Випишіть у таблицю галузі промисловості порівнюваних країн, які є галузями міжнародної спеціалізації.

Назва країни ________________________________

Назва країни _________________________________

Завдання 4 (3 бали). Зробіть висновок, назвіть ознаки схожості та відмінності промисловості порівнюваних країн. Поясніть, які причини, на вашу думку, обумовили виявлені розбіжності.

ІV. Домашнє завдання

– Повторити §§ .

– Написати твір за темою “Двотижневі канікули в країнах Західної Європи” з визначенням маршруту; міст, туристичних об’єктів, що були відвідані (за бажанням).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ ФРН І ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ІТАЛІЇ” (ЗА ВИБОРОМ) - Плани-конспекти уроків по географії