Практична робота б. Імітаційна гра “Моя держава”

УРОК 60

Практична робота б. Імітаційна гра “Моя держава”

Мета уроку: полягає в тому, щоб учасники під час ігрових дій показали: здатність аналізувати потенціал національної економіки та вміння досліджувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави; уміння узгоджувати поточну роботу з перспективними завданнями й життєво важливими інтересами суспільства і держави, визначаючи напрями розвитку національної економіки, її галузей і сфер; здатність оцінювати конкретні ситуації та приймати рішення про напрям розвитку національної економіки. У процесі гри учасники повинні: самостійно усвідомити значення і доцільність колективних дій; навчитися стратегії співробітництва, переговорів, уміння обстоювати думку і домагатися переваг; навчитись ефективної взаємодії.

Основні поняття: корисність, рідкісність, попит, пропозиція, ринкова рівновага, пошук ціни.

Тип уроку: формування і вдосконалення вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Необхідні матеріали: папір формату А1, маркери.

II. Основні етапи проведення гри

1. Створення команд та проекту своєї держави.

2. Презентація інформації, запитання і відповіді.

3. Підготовка до торгів.

4. Торги, переговори, ділові зустрічі на біржі.

5. Представлення інформації про результати купівлі-продажу.

6. Міжгрупова дискусія. Презентації, запитання і відповіді.

7. Постановка проблем та їх розв’язання в кожній державі.

8. Рефлексивний аналіз гри.

>> 1-й етап. Проектування карти держави

Учні об’єднуються в команди по чотири-шість осіб. Кожна команда організовує простір для ділового спілкування і придумує:

¦ назву своєї країни (фантастичну);

¦ модель державного устрою;

¦ голову держави;

¦ грошову одиницю і національну валюту;

¦ малює економіко-географічну карту країни;

¦ моделює правові, політичні, економічні, соціальні та екологічні перспективи розвитку держави.

>> 2-й етап. Створення моделі держави

Усі карти вивішуються на дошці, щоб вийшла одна загальна карта. Учасники гри розповідають про свою країну, її особливості, корисні копалини, ресурси, політичний лад тощо і відповідають на запитання мешканців інших країн.

>> 3-й етап. Підготовка до торгів

Кожна команда складає перелік із десяти назв товарів, які їхня країна збирається експортувати. Загальна вартість товарів, пропонованих до експорту кожною країною, не повинна перевищувати 120 грошових одиниць (учасники гри самі придумують назву для цієї одиниці, домовившись з усіма групами). На придбання необхідних товарів кожна країна може витратити лише 100 грошових одиниць.

Після підготовки оголошується, що всі держави повинні займатись купівлею-продажем у межах наявних у них ресурсів, причому слід прагнути до того, щоб держава була забезпечено всім необхідним і отримала прибуток у результаті всіх проведених операцій, тобто витратила на покупки меншу суму порівняно з прибутком, отриманим від реалізації товарів.

>> 4-й етап. Торги на біржі

Тривають торги й переговори. Представники кожної команди намагаються реалізувати свої наміри, переходячи від партнера до партнера, укладаючи угоди і протоколи про наміри. У разі непередбачених обставин або необхідності внести у свої превентивні задуми зміни можна “зателефонувати” своїй команді й обговорити корективи, узгоджуючи нові варіанти рішень. Усі результати угод фіксуються обома сторонами, щоб потім не було різночитань.

Через півгодини біржа закривається, усі сідають на свої місця.

>> 5-й етап. Презентація інформації

Представники кожної держави після десятихвилинної групової підготовки доповідають учасникам гри про результати торгів: що планувалося купити й продати і що насправді вдалося; отримали в результаті прибуток чи втратили якусь кількість умовних одиниць.

>> 6-й етап. Міжгрупова дискусія

Кожна команда готує складну, екстремальну ситуацію-питан – ня для інших держав, з огляду на моделі цих держав і результати проведених торгів. Питання, що ставляться, мають стосуватися різних галузей життєдіяльності людей, особливостей економіки, політики, культури, екології та ін.

Після цього починається колективна дискусія. Спочатку представники країн ставлять один одному по одному запитанню, які звучать приблизно так: “Чи не вважаєте ви, що з таких-то причин (описуються причини) ваша економічна політика призведе до деяких (називається, до яких саме) негативних для вашої держави наслідків?”

>> Результати

1. Якщо відповідь на запитання починається словами: “Так, але…”, тобто визнається правомірність побоювань і неприємних перспектив, але існує спосіб розв’язати проблему успішно, то запитувачі отримують 1 бал, а відповідачі – 2 бали.

2. Якщо відповідь починається словами: “Ні, не згодні, ваші побоювання необгрунтовані з таких-то причин!” – і організатор визнає відповідь аргументованою, то команда, яка поставила запитання, отримує 0 балів, а команда, що відповідала, – 2 бали. Якщо керівник гри визнає, що побоювання, висловлені командою, яка ставила запитання, і твердження, що містяться у відповіді, також обгрунтовані, то обидві команди – учасниці дискусії отримують по 2 бали.

3. Якщо відповіді немає або відповідь неправильна, то за питання дають 1 бал, за відповідь – 0 балів.

Усі результати заносяться в таблицю (на дошці або плакаті), де наводяться назви держав і бали за запитання і відповіді.

>> 7-й етап. Проблематизація

Після відповідей на запитання починається друге коло обговорення. Упродовж п’ятихвилинної колективної взаємодії представники кожної країни вводять нову інформацію, яка для іншої країни стає проблемою, а саме: або відмовляються що-небудь купити через обставини, що змінилися, або не можуть поставити те, що продали.

Кожна команда готує варіанти розв’язання тих проблем, які постали перед державою через некоректну поведінку торгових партнерів, і потім повідомляє своє рішення, коментуючи, як саме ця ситуація позначиться на культурі, політиці, економіці її країни.

Результати: повні та обгрунтовані відповіді оцінюються у 2 бали, середні – в 1 бал, слабкі – у 0 балів. Усе це заноситься в таблицю.

>> 8-й етап. Підбиття підсумків гри

Після завершення всіх етапів визначаються переможці. Організатор гри коментує її результати, які залежно від цільового призначення гри можуть бути присвячені аналізу рішень, прийнятих командами в екстремальних для їхніх держав умовах, або аналізу взаємодії та її ефективності. Гра може розв’язувати водночас усі перелічені завдання або деякі з них.

Таблиця результатів

Держава/Бали

Питання

Відповідь

№ 1

№ 2

№ 3

№ 1

№ 2

№ 3

0

1

2

0

1

2

№ 1

№ 2

№ 3

№ 1

№ 2

№ 3

№ 1

№ 2

№ 3

Разом

III. Підсумок уроку

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи за вивченою темою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Практична робота б. Імітаційна гра “Моя держава” - Плани-конспекти уроків по хімії