Ресурси матеріальні та сировинні

Ресурси матеріальні та сировинні – сукупність предметів праці, які використовуються в процесі виробництва матеріальних благ. Основними елементами Р. м. та с. є сировина, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво та відходи виробництва, запасні частини машин, необхідні для ремонту устаткування, а також тара та тарні матеріали. За сферами та галузями виробництва розрізняють Р. м. та с. сільськогосподарські (тваринного і рослинного походження) і промислові (мінерального походження, вторинні ресурси – прокат чорних і кольорових металів та ін., ресурси штучного походження, пластмаси та ін.). У промисловості України використовують понад 80 видів мінеральної сировини, розробляють бл. 8 тис. родовищ корисних копалин вартістю понад 11 трлн дол. Проте використання ресурсів у нашій країні неефективне та нераціональне, свідченням чого є висока матеріаломісткість продукції, надмірно висока частка сировини, яка йде у відходи, тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ресурси матеріальні та сировинні - Економічний словник