Рікардо Девід

Політологічний словник

Рікардо Девід (1772 – 1823) – англійський економіст. Народився в Лондоні у заможній родині торгівця товарами й цінними паперами. З 16 років працював у конторі батька. За освітою економіст, соціолог, публіцист. У 1819 p. Р. купив місце в англійському парламенті і виявив себе талановитим оратором, виступаючи з конструктивними пропозиціями, був засновником англійського клубу політекономії. Основні праці P.: “Ціна золота” (1809), “Висока ціна зливка як доказ знецінювання банкнот” (1810), “Досвід про вплив низької ціни хліба на прибуток капіталу” (1815), “Проект стабільного грошового обігу” (1816). У праці “Засади політичної економії та оподаткування” (1817) Р. системно виклав принципи класичної політичної економії.

Енциклопедія політичної думки. – К., 2000; Політична економія. – К., 2003.

Т. Самойленко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рікардо Девід - Довідник з політології