Ціноутворення за принципом “витрати плюс”

Ціноутворення за принципом “витрати плюс” – спосіб встановлення фірмою ціни на товар, за яким обчислюють суму витрат та певний процент надбавки, формула ціноутворення у зв’язку з цим може мати такий вигляд: Затрати на виробництво + Адміністративні витрати + Витрати на збут = Собівартість + Націнка на прибуток = Продажна ціна. За цих умов фірма запропонує свій товар на ринок тоді, коли реальна продажна ціна дасть змогу принаймні покрити собівартість. Однак, крім цього прогресивного (наперед) розрахунку, на практиці велику роль відіграє ціноутворення, за якого ціни обчислюються регресивно (назад). При цьому підприємства виходять з реальної ціни на ринку, а потім обчислюють можливість покриття затрат й отримання прибутку. За регресивного ціноутворення споживач перебуває у більш вигідному становищі. Адже виробники змушені поліпшувати якість товару порівняно з конкурентами, використовувати рекламу, шукати шляхи зниження собівартості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ціноутворення за принципом “витрати плюс” - Економічний словник