Розкрийте сутність марксистської теорії заробітної плати

Історія економічних вчень

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розкрийте сутність марксистської теорії заробітної плати

Марксова теорія заробітної плати випливає з його теорії додаткової вартості.

Автор “Капіталу” на відміну від усіх представників класичної політичної економії, які розуміли під заробітною платою плату за працю, трактує заробітну плату найманого робітника як результат обміну останнього з капіталістом на робочу силу, а не на працю. “Характерною особливістю капіталістичної доби,

– підкреслював Маркс, – є той факт, що робоча сила для самого робітника набуває форми належного йому товару”. Цей товар подібно до всіх інших має свою вартість, яка “визначається робочим часом, необхідним для виробництва, а отже, і відтворення цього специфічного предмета торгівлі”.

За Марксом, заробітна плата є перетвореною формою вартості та ціни робочої сили. “Перетвореною формою” вона є тому, що виступає на поверхні явищ платою за працю, адже нібито оплачується увесь робочий день, а не його частина, протягом якої створюється вартість специфічного товару – робочої сили.

Згідно з цим підходом заробітна плата еквівалентна ціні засобів життєзабезпечення робітника і членів його сім’ї.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розкрийте сутність марксистської теорії заробітної плати - Економічні учення