СЕМАШКО Олександр Миколайович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СЕМАШКО Олександр Миколайович (1937) – укр. соціолог. У 1959 р. закінчив Івано-Франківський пед. ін-т, у 1970 р. захистив канд. дис., у 1984 р. – докт. Працював у вузах Запоріжжя, Києва, в Ін-ті мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. Нині – ст. наук, співроб. Ін-ту українознавства Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Галузь наук, інтересів: соціологія культури, естетика, педагогіка естетичного виховання.

– Тв.: Художні потреби і їх розвиток у молоді. К., 1977; Соціально-естетичні проблеми розвитку художніх потреб. К., 1985. Співавт. підручників: Соціологія. Львів, 1997; Українська художня культура. К., 1990.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

СЕМАШКО Олександр Миколайович - Довідник з соціології