Швидкість. Час. Відстань

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Швидкість. Час. Відстань

490. Розглянь розв’язання задачі та пояснення.

Задача. За 2 год автобус проїхав 120 км, проїжджаючи щогодини однакову кількість кілометрів. Скільки кілометрів автобус проїжджав за 1 год?

Розв’язання: 120 : 2 = 60 (км).

Відповідь: за 1 год автобус проїжджав 60 км.

Пояснення. Якщо за кожну годину автобус проїжджає 60 км, то говорять, що він рухається зі швидкістю 60 км за годину. Це записують так: 60 км/год.

Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Залежність між

швидкістю V, відстанню S і часом руху t у математиці виражають формулою:

V = S : t.

491. Поясни, як ти розумієш подані вирази.

1) Швидкість пішохода 5 км/год.

2) Літак летів зі швидкістю 1200 км/год.

3) Швидкість космічного корабля 7200 м/с.

492. За даними таблиці обчисли швидкість руху велосипедиста, пасажирського літака, ластівки.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

?

2 год

28 км

Пасажирський літак

?

3 год

1500 км

Ластівка

?

2 год

180

км

493. Велосипедист був у дорозі 6 год, а мотоцикліст – 2 год. Велосипедист проїхав 72 км, а мотоцикліст – 100 км. На скільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста?

План розв’язування:

1) Чому дорівнює швидкість велосипедиста?

2) Чому дорівнює швидкість мотоцикліста?

3) На скільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста?

494. Відстань 400 м хлопчик пробіг туди й назад за 4 хв. З якою швидкістю біг хлопчик?

495. Відстань між умовними пунктами К і М на орбіті штучного супутника Землі становить 320 км. Четверту частину цієї відстані супутник пролетів за 10 с.

З якою швидкістю він летів?

Швидкість. Час. Відстань

496. 1)

8000

90 000

1500

1210

600

+7000

23 000

2000

-300

5200

60

45 000

900

11 000

2) 20 грн 8 к. – 59 к. 12 грн 70 к. – 8 грн 7 к.

3) За 3 кг гречаних крупів заплатили 30 грн 60 к. Знайди ціну 1 кг крупів.

497*. Трійка коней за 2 год пробігла 36 км. З якою швидкістю біг кожен кінь?

498°. Відстань між двома пристанями 320 км. Половину цієї відстані моторний човен пройшов за 4 год. З якою швидкістю йшов човен?

499°. Відстань 20 км вершник проїхав туди й назад за 4 год. З якою швидкістю їхав вершник?

500. Прочитай задачу та розглянь її розв’язання.

Задача. Лижник був у дорозі 3 год, рухаючись зі швидкістю 12 км/год. Яку відстань він пройшов? Розв’язання: 12 ∙ 3 = 36 (км).

Відповідь: за 3 год лижник пройшов 36 км.

Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час:

S = V ∙ t.

501. Пасажирський катер ішов 4 год, а буксирний – 7 год. Який з них пройшов більшу відстань і на скільки кілометрів, якщо швидкість пасажирського катера 24 км/год, а буксирного – 14 км/год?

502. За даними таблиці знайди відстані.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Пішохід

5 км/год

4 год

?

Таксі

70 км/год

2 год

?

Електропоїзд

120 км/год

3 год

?

503. Протягом дня туристи йшли пішки 2 год, автобусом їхали 3 год. Пішки вони рухалися зі швидкістю 4 км/год, автобусом їхали зі швидкістю 45 км/год. Який шлях подолали туристи за день?

504.

54 408 + 351 875 + 973 48 350 – 9405 + 598

10 ц 3кг – 4 ц 12 кг 8365 -(2120 + 1080)

505. На пташиному дворі було 16 каченят, а курчат – у 4 рази більше. За умовою задачі постав три запитання, виконай усно обчислення та запиши відповіді.

506. Протягом двох днів велосипедист був у дорозі 12 год. За цей час він проїхав 180 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Скільки кілометрів проїде мотоцикліст за 20 год, якщо його швидкість на 36 км/год більша від швидкості велосипедиста?

Розв’язуючи задачу, міркуй за схемами.

Швидкість. Час. Відстань

507*. Лічильник автомобіля показував 12 921 км. Через 2 год на лічильнику знову з’явилося число, яке читалося однаково в обох напрямках. З якою швидкістю їхав автомобіль?

508°.

10 ц 8 кг – 4 ц 12 кг 47 650 – 875 – 6588

12 км 750 м + 4 км 75 м 3358 – (12 + 778)

509°. Автомобіль їхав 2 год зі швидкістю 66 км/год. Після цього йому залишилося проїхати відстань у 3 рази більшу, ніж та, яку він уже проїхав. Яку відстань мав проїхати автомобіль?

510. Прочитай задачу та розглянь її розв’язання.

З а д а ч а. Пасажир проїхав автобусом 180 км. Швидкість автобуса 60 км/год. Скільки часу пасажир їхав автобусом?

Розв’язання: 180 : 60 = 3 (год).

Відповідь: пасажир їхав автобусом 3 год.

Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість:

T = S : V.

511. За даними таблиці знайди час руху.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Лижник

13 км/год

?

26 км

Поїзд

60 км/год

?

240 км

Легковий автомобіль

80 км/год

?

240 км

512. Асфальтованою дорогою автомобіль проїхав відстань 210 км зі швидкістю 70 км/год, а грунтовою – 90 км зі швидкістю 45 км/год. За який час автомобіль проїхав усю відстань?

* Якою дорогою автомобіль їхав довше і на скільки?

513*. Відстань між двома човнами 15 км. Яка відстань буде між ними, якщо перший човен пройде 17 км 250 м проти течії, а другий – 19 км 885 м за течією? Розглянь можливі випадки.

514. Човен пройшов 1 км зі швидкістю 100 м/хв. За цей час плавець проплив 400 м. З якою швидкістю рухався плавець?

515. Встав замість крапок найменування, щоб рівності були істинними.

7 м – 6 … = 6м 4 дм 3 т 320 кг – 5 … = 3 т 315 кг

7 м – 6 … = 6 м 94 дм 3 т 320 кг + 5 … = 3 т 820 кг

516.

12 т 70 кг – 9 т 500 кг (10 т – 6 ц) : 2

24 м 75 см + 19 м 9 см (2 м – 80 см) ∙ 4

517*. Парашутист падав, не розкриваючи парашут, 3 с. За першу секунду він знизився на 4 м 9 дм, а за кожну наступну знижувався на 9 м 8 дм більше, ніж за попередню секунду. На скільки метрів і дециметрів знизився парашутист за ці 3 с?

518°. За даними таблиці знайди невідомі величини.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Скутер Автомобіль Гідро цикл

?

70 км/год

120 км/год

4 год

?

3 год

120 км

420 км

?

519°. Океанський лайнер за 6 год пройшов 300 км. Скільки кілометрів пройде за цей час вантажне судно, якщо його швидкість на 20 км/год менша?

Швидкість. Час. Відстань

Океанський лайнер

T – 6 год

V – ?

S – 300 км

Швидкість. Час. Відстань

Вантажне судно

T = 6 год

V – ?, на 20 км/год менша

S – ?

520. Прочитай пояснення про геометричні тіла й плоскі фігури.

На столі стоять предмети: циліндр, куб, куля, конус, паралелепіпед, піраміда. Усе це – геометричні тіла. Нижче зображено круг, квадрат, прямокутник, трикутник. Це – плоскі фігури. Знайди ці фігури на геометричних тілах. На якому геометричному тілі є круг? квадрат? прямокутник? трикутник?

Розглянь на першому форзаці малюнки геометричних тіл, прочитай їх назви.

Швидкість. Час. Відстань

521. (Усно.)

6 ∙ 7 1 ∙ 9 0 ∙ 4 7 ∙ 0

20 ∙ 3 600 ∙ 4 9000 ∙ 3 10 000 ∙ 8

522. Запиши вираз та знайди його значення: від числа 28 750 відняти суму чисел 750 і 1001.

523. Форму якого геометричного тіла має валіза? барабан? рупор? повітряна кулька?

Швидкість. Час. Відстань

524.

14 грн 96 к. + 6 грн 4 к. 10 грн – 5 грн 8 к.

20 км 800 м – 4 км 80 м 8 кг 420 г – 3 кг 80 г

525. Велосипедист, рухаючись зі швидкістю 12 км/год, проїхав відстань між двома містами за 5 год. Повертаючись, він проїхав ту саму відстань за 6 год. З якою швидкістю їхав велосипедист, повертаючись назад?

526. 200 кг меду налили в бідони. У більший бідон налили 32 кг меду. Решту меду налили порівну в 6 однакових бідонів. Скільки кілограмів меду в одному такому бідоні?

527. За 3 год карета маркіза де Карабаса бруківкою проїхала 75 км, а за такий самий час грунтовою дорогою – на 21 км менше. Про що можна дізнатися, обчисливши подані вирази?

75 : 3 (75 – 21) : З

75 + (75 – 21) 75 : 3 – (75 – 21) : З

528*. Є два бідони місткістю 10 л і 3 л. Як за допомогою цих бідонів набрати з річки 8 л води?

529°. За планом протягом 5 днів комбінат мав випустити 350 т паперу. По скільки тонн паперу випускав комбінат щодня, якщо він випустив на 50 т паперу більше, ніж планувалося? (Розглянь схеми.)

Швидкість. Час. Відстань

530°.

8 м 97 см + 2 м 5 см 1000 – 1 640 : 16 – 2

17 800 – (9753 – 8009) 1000 – 10 320 + 80 – 2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Швидкість. Час. Відстань - Математика