Сільська поселенська мережа

Сільська поселенська мережа – система (сукупність) селянських поселень (населених пунктів), розташованих на певному географічному просторі і пов’язаних між собою під’їзними шляхами загального користування. С. п. м. має різні категорії, величину та місце розташування сільських населених пунктів. Перетворення (об’єднання, роз’єднання, перейменування, переведення до іншої категорії) сільських поселень можуть здійснюватися за рішенням сесій районних Рад народних депутатів лише за бажанням мешканців цих поселень. У Законі України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві” від 15.V.1992 наголошується на необхідності збереження і розвитку поселенської мережі, відзначається важливість організації постійного обстеження та паспортизації С. п. м. – моніторингу, порядок здійснення якого встановлюється урядом. На С. п. м. поширюються всі пільги, встановлені для соціального розвитку села і агропромислового комплексу в структурі народного господарства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сільська поселенська мережа - Довідник з правознавства