Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum) – Тип Плоскі черви Plathelminthes

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.4. Медична гельмінтологія

3.4.2. Тип Плоскі черви ( Plathelminthes )

3.4.2.4. Сисун Ланцетоподібний ( Dicrocoelium lanceatum )

Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum) – збудник дикроцеліозу.

Географічне поширення: повсюдне.

Морфологія. Статевозріла особина (рис. 3.62) довжиною 5-12 мм, тіло спереду рівномірно звужене, задній кінець заокруглений. Два часточкові сім’яники знаходяться в передній третині тіла. Яєчник розташований за заднім сім’яником,

матка – у задній частині тіла. Жовтівники – з боків у середній частині тіла.

Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.62. Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum), статевозріла особина.

Яйця (рис. 3.63) коричневого забарвлення, розміром 38-45 мкм, асиметричні. Кришечка зрілого яйця слабко помітна, розташована на гострішому полюсі. Всередині зрілого яйця знаходиться зародок з двома круглими клітинами.

Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.63. Сисун ланцетоподібний, яйце.

Життєвий цикл (рис. 3.64).

Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.64. Життєвий цикл сисуна ланцетоподібного:

1 – остаточний хазяїн; 2 – яйце з мірацидієм;

З – перший проміжний хазяїн (молюск із роду Zebrina); 4 – мірацидій; 5 – спороциста І порядку;

6 – спороциста II порядку; 7 – церкарій; 8 – збірна циста; 9 – другий проміжний хазяїн (мураха з роду Formica); 10 – метацеркарій.

Остаточний хазяїн – травоїдні тварини: велика і мала рогата худоба, свині. У людини описані поодинокі випадки хвороби.

Проміжний хазяїн: перший – наземні молюски (Неlісеllа, Zebrinа та ін.), другий – мурахи.

Інвазійна стадія – метацеркарій. Людина заражається при випадковому проковтуванні мурах з ягодами, овочами.

Локалізація в тілі остаточного хазяїна: внутрішньопечінкові жовчні протоки.

Яйця дикроцелія виділяються з фекаліями хворого в навколишнє середовище. Всередині яйця знаходиться розвинутий мірацидій, що вивільняється у тілі наземного молюска. У печінці молюска (впродовж 4,5 міс. – 1 року) розвиваються спороцисти і церкарії. Стадія редії відсутня. Церкарії мігрують у порожнину легень і викидаються назовні у вигляді слизуватих грудочок. Грудочки проковтують мурахи, у м’язах і жировому тілі яких розвиваються метацеркарії. Характерне заціпеніння уражених мурах при зниженні температури до 11-12 °С, що полегшує їх проковтування остаточним хазяїном з травою.

Патогенна дія і клініка дикроцеліозу подібні до опісторхозу, однак виражені слабше.

Діагностика. Клінічна: грунтується на поєднанні симптомів холециститу з алергічними проявами.

Лабораторна: виявлення яєць у дуоденальному вмісті і фекаліях, як і при фасціольозі, можливе виявлення “транзитних” яєць; серологічні реакції.

Лікування. Розроблено недостатньо. Рекомендується празиквантел.

Профілактика. Особиста: мити овочі і фрукти перед вживанням. Громадська: ветеринарний контроль за тваринами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сисун ланцетоподібний (Dicrocoelium lanceatum) – Тип Плоскі черви Plathelminthes - Довідник з біології