Стилістичні функції підмета й присудка

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

§ 25. Стилістичні функції підмета й присудка

Стилістичні функції підмета й присудка

Простий дієслівний присудок виражений:

– дієсловом дійсного, умовного або наказового способу: І я Б гуЛяв у зеленому гаю;

– складеною формою майбутнього часу: Я Буду вчитися!

– інфінітивом: Жити – Вітчизні Служити;

– безособовим дієсловом: Ворога Розбито;

– фразеологізмом: Я Біг не чуючи ніг;

Складений дієслівний присудок має дві частини: головну і допоміжну,

Головна – неозначена

форма дієслова,

Допоміжна виражена:

– дієсловами: почати, скінчити, могти, хотіти, мати, сподіватися тощо;

– прикметниками та дієприкметниками: радий, певний, готовий, змушений тощо;

– присудковими прислівниками: треба, можна, слід тощо;

– стійкими сполученнями слів: не в силі, не в змозі, мати змогу, мати намір тощо;

Я Повинен повернутися вчасно.

Складений іменний присудок виражається іменником, прикметником, числівником, займенником, прислівником у поєднанні з дієсловом-зв’язкою або без нього.

Максим – Студент.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стилістичні функції підмета й присудка - ГДЗ з мови