Головні члени речення

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

УРОК № 14

Тема. Головні члени речення

Мета: поглибити знання учнів про головні члени речення; навчити визначати головні члени у реченні, розрізняти види присудків; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати наполегливість у навчанні.

Обладнання: підручник, текст лінгвістичної казки.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашньої вправи.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1.

Робота біля дошки.

Завдання: визначити в поданих реченнях головні члени.

Веселе сонечко ховалось у веселих хмарах весняних. Виблискує проти сонця озеро. Шумить ліс і сперечається з дужим вітром.

2. Бесіда на повторення.

– Що таке підмет?

– Якими частинами мови він може бути виражений?

– Що таке присудок?

– Якою частиною мови він виражається?

3. Слово вчителя.

Є три види присудків: простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний. Давайте зараз визначимо граматичну основу і види присудків у реченнях, записаних на дошці.

Головні члени речення

4. Робота за підручником.

Вправа

121 (ІІ) (письмово).

5. Творча робота.

Завдання: придумати речення з простим дієслівним, складеним дієслівним і складеним іменним присудками.

6. Лінгвістична казка.

(Читає вчитель.)

Посварились якось Підмет із Присудком.

– Ти одягаєш часто мою маску,- сказав Підмет,- а мені це не подобається.

Присудок образився:

– Звідки ти взяв? Коли це буває?

– Коли і ти іменник, і я іменник. Спробуй розібратися, хто є хто. А я не хочу бути тобою.

– Нащо мені твоя маска іменника? Я й сам іменник. Довго б сварилися Підмет із Присудком, та раптом з’явився розділовий знак на ім’я Тире.

– Я помирю вас,- сказав він,- стану між вами, і ніхто вже вас не сплутає.

З того часу і стоїть пан Тире між підметом-іменником і присудком-іменником, якщо між ними немає зв’язки. А між підметом-іменником і присудком-прикметником не хоче стояти, бо вони й так не сваряться.

Завдання до казки:

Аби помирити Підмет із Присудком, поставте, де потрібно, тире на місці пропущеної зв’язки.

Розум скарб людини.

Вчення світ, а невчення тьма.

Дім без книги день без сонця.

Корінь праці гіркий, але овоч солодкий.

(Народна творчість.)

7. Робота за підручником.

Вправа 122 (письмово).

Завдання: поставити розділові знаки, підкреслити граматичну основу.

Вправа 124.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнююча бесіда.

– Якою частиною мови виражається підмет?

– Якою частиною мови може виражатися присудок?

– Назвіть види присудків.

– В якому випадку між підметом і присудком ставиться тире?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 13, вправа 125.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Головні члени речення - Плани-конспекти уроків по українській мові