Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Види складних речень

Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення

Гув мотор, катер пінив носом хвилі (Ю. Мушкетик).

1. Граматичні основи: Гув мотор і катер пінив.

2. Речення складається з двох простих речень.

3. Перелік фактів.

4. Інтонація переліку.

5. Між двома простими реченнями ставиться кома.

6. Перше речення: розповідне, неокличне, непоширене, двоскладне, повне; підмет – Мотор, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) – Гув, виражений дієсловом.

Друге речення: розповідне, неокличне, поширене, двоскладне, повне; підмет – Катер, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) – Пінив, виражений дієсловом; пінив (чим?) Носом (непрямий додаток, виражений іменником в орудному відмінку); пінив (що?) Хвилі (прямий додаток, виражений іменником у знахідному відмінку).

7. [],[].

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зразок синтаксичного розбору безсполучникового складного речення - Довідник з української мови