Сутність ціноутворення та ціни

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію

4.1. Сутність ціноутворення та ціни

Ціноутворення – це процес обгрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.

Ціноутворення на підприємстві є досить складний процес, що складається з декількох взаємопов’язаних етапів:

1) Збір та аналіз інформації про стан ринку.

2) Обгрунтування основних цілей цінової політики підприємства.

3) Вибір методу ціноутворення.

4)

Встановлення конкретного рівня ціни і формування системи знижок та надбавок до ціни.

5) Корекція цінової поведінки підприємства в залежності від кон’юнктури на ринку.

Ціна – це грошовий вираз вартості товару або сума грошей, що сплачується покупцем і одержується продавцем за одиницю товару (готової продукції, робіт, послуг) або рівноважне кількісне співвідношення між попитом і пропозицією.

Ціна виконує три функції:

1. Облікову (ціна відображає суспільно необхідні витрати на виробництво та реалізацію продукції, відображає облік результатів господарювання ).

2. Стимулюючу (використовується для збереження ресурсів, підвищення ефективності виробництва, покращення якості продукції, впровадження нових технологій).

3. Розподільчу (дозволяє розподілити доходи в суспільстві через використання акцизу, ПДВ і т. і.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сутність ціноутворення та ціни - Менеджмент