ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 8 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

Урок 20. ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 8 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ

Мета: ознайомити учнів з таблицями додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток; виконати роботу над помилками, допущеними у самостійній роботі, підготувати учнів до контрольної роботи; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 30, завдання 167; 168)

Завдання 167

– Прочитайте приклади з однаковими відповідями; з одноцифровими відповідями; з двоцифровими відповідями.

Завдання 168

– На скільки градусів підвищилася температура вдень?

– Скільки градусів тепла показував термометр опівдні?

2. Аналіз самостійної роботи

3. Гра “Істинне – хибне”

Якщо твердження істинне, учні піднімають угору великий палець руки, якщо хибне – вниз і називають правильну відповідь.

– Сума чисел 50 і 9 дорівнює 49.

– Різниця чисел 27 і 7 дорівнює

20.

– 63 зменшити на 60 дістанемо 6.

– Від 45 відняти 5 дістанемо 20.

– 60 збільшити на 7 дістанемо 47.

– При відніманні числа 30 від 39 дістанемо 0.

– Кут – це геометрична фігура.

– В одній годині 60 хвилин.

4. Хвилинка каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

11; 9; 7; 5; ?; ?.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми складемо таблиці додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 30-32)

Завдання 169. Колективне опрацювання матеріалу

– За записами поясніть додавання і віднімання чисел з переходом через розряд.

– Перевірте результати обчислень за таблицями.

– Прочитайте таблицю додавання (віднімання) числа 3, починаючи від найбільшого результату.

– Прочитайте тільки результати таблиці.

– Прочитайте результати від найбільшого числа до найменшого.

– Затуліть лінійкою відповіді таблиці та розкажіть їх по пам’яті.

Завдання 170

Учні “ланцюжком” читають вирази та обчислюють їх значення.

Завдання 171

Учні коментують, як виконали обчислення.

Завдання 172

Під час повторення умови один учень креслить схему і пояснює розв’язання. Після цього учні самостійно записують розв’язання спочатку на перше питання, а потім – на друге. Вчитель перевіряє.

Завдання 173

Учні вимірюють довжини ланок, один учень біля дошки пояснює, як знайти довжину кожної ламаної.

Завдання 174*

Учні доповнюють задачі так, щоб числа у відповідях були однакові.

Завдання 175

Учні складають і розв’язують задачі за малюнком. Один учень працює біля дошки, решта – у зошитах. Після цього складають обернену задачу, у якій невідоме число – 12.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра “Порівняй!”

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 8 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ

2. Складання та розв’язування задач за схемами

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 8 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

– У семи братів по одній сестрі. Скільки всього дітей у родині? (8)

– Якщо курка стоїть на одній нозі, то її маса – 2 кг. Якою буде маса курки, якщо вона стоятиме на двох ногах?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що нового дізналися на уроці?

– Розкажіть таблиці додавання і віднімання числа 8.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 32, завдання 176; 177.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЛА 8 З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛАМАНОЇ ЛІНІЇ - Плани-конспекти уроків по математиці