Тематична контрольна робота № 1 за темою “Подільність чисел”

Урок № 9

Тематична контрольна робота № 1 за темою “Подільність чисел”

Мета: перевірити рівень засвоєння програмних знань, умінь з теми “Подільність натуральних чисел”.

Тип уроку: перевірка знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

Тематична контрольна робота № 1

Варіант 1

1. Які з чисел: 78; 123; 226; 501; 827; 954; 1440; 29 054; 3 254 діляться на 2: 3? 5? 9? 10?

2. Запишіть прості числа, які є розв’язками нерівності 24 < х < 40.

3. Розкладіть на прості множники числа: 144; 10 000.

4. Знайдіть: а) НСД (26, 65, 130); б) НСК (56, 70, 35).

5. Знайдіть значення

виразу 142 – 18,9 + (4 + 1)3 – 2,1 і розкладіть здобуте число на прості множники.

6*. Якої найменшої довжини повинна бути дошка, щоб її можна було розрізати впоперек на рівні частини завдовжки 20 або 27 см без витрат матеріалу?

7*. Підлога кімнати прямокутної форми має розміри 42,5 і 37,5 дм. її треба викласти декоративними квадратними плитками. Який можливий найбільший розмір сторони плитки? Скільки потрібно таких плиток?

Варіант 2

1. Які з чисел: 87; 324; 155; 249; 140; 7 830; 9 986; 77 901; 23 418 діляться на 2: 3? 5? 9? 10?

2. Запишіть прості числа, які є розв’язками нерівності 48 < х < 61.

3. Розкладіть на прості множники числа: 248, 1203.

4.

Знайдіть: а) НСД (14, 21, 63); б) НСК (19, 38, 57).

5. Знайдіть значення виразу (3 – 1,5) + 15,75 + 112 – 9 і розкладіть здобуте число на прості множники.

6*. Для участі у спортивних змаганнях треба було поділити 36 дівчат і 24 хлопці на рівні за числом учасників групи, які складаються тільки з дівчат і тільки з хлопців. Яке найбільше число осіб може бути у групі? Скільки буде груп?

7*. Два автобуси одночасно вирушають від однієї станції за різними маршрутами. В одного рейс туди й назад триває 40 хв, у другого – 1 год 12 хв. Через який час автобуси знову зустрінуться на цій станції?

Розв’язання і відповіді

Варіант 1

1. На 2: 78; 226; 954; 1440; 29 054; на 5: 1 440; 3 245; на 10: 1 440; на 3: 78; 123; 501; 954; 1 440; на 9: 954; 1 440.

2. х набуває значень: 29; 31; 37.
3. 144 = 24-32; 10000 = 24-54.

4. а) НСД (26; 65; 130) = 13; б) НСК(56;70;35) = 23 -5-7 = 560.

5. 300.

6. НСК (20; 27) = 20 – 27 = 540 (см).

7. 1) 42,5 дм = 425 см; 37,5 дм = 375 см; НСД (425; 375) = 52 = 25 см;

2) S = 159 375 (см2) – площа підлоги;

3) Sпл = 252 = 625 (см2) – площа плитки;

4) 159 375 : 625 = 255 плиток.

Варіант 2

1. На 2: 324; 140; 7830; 9986; 23418; на 5: 155; 140; 7 830; на 10: 140; 7 830; на 3: 87; 324; 249; 7 830; 77 901; 23 418; на 9: 324; 7 830; 23 418.

2. х набуває значень: 53; 59.

3. 248 = 23 -31; 1203 = 3-401.

4. а) НСД (14; 21; 63) = 7; б) НСК (19; 38; 57) = 114.

5. 130.

6. НСД (36; 24) = 12; 36 : 12 = 3 групи хлопців; 24 : 12 = 2 групи дівчат.

7. 1 год 12 хв = 72 хв; 2) НСК (40; 72) = 360 хв, отже, через 6 годин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематична контрольна робота № 1 за темою “Подільність чисел” - Плани-конспекти уроків по математиці