Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 73 Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик

Запам’ятаймо!

План аналізу усної відповіді

1. Як розкрито тему? (Повно, не досить повно, частково).

2. Чи послідовно викладено матеріал?

3. Чи можна доповнити, уточнити відповідь?

4. Чи вдало зроблено вступ і висновки?

5. Чи дотримано вимог наукового стилю?

6. Чи вдало дібрані приклади до сформульованих правил?

7. Загальна оцінка відповіді.

628 Прослухайте уважно відповідь однокласника. Чи є в його відповіді помилки?

Зробіть позначки, керуючись планом аналізу відповіді.

Усна відповідь п’ятикласника на тему “Значення слів у мові”

Слова бувають однозначні й багатозначні, близькі за значенням і протилежні.

Одне лексичне значення мають, наприклад, слова: відмінок, магніт, міський, підручник. Це однозначні слова. Прикладом багатозначних слів може бути слово поле. Антоніми – це слова різні за звучанням, але близькі за значенням. Наприклад: веселитися, радіти, тішитися. Синоніми – це слова з протилежним значенням, наприклад: сміх і сльози. Омоніми – це слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним

значенням, наприклад: балка (глибока балка і сталева балка).

Доброзичливий критик

1. Доброзичливий критик завжди підкреслить головне, доцільне в запропонованій темі.

2. Він не лише критикуватиме, а й допоможе порадою.

3. Він висловить упевненість, що його зауваження спонукатимуть до цікавого обговорення.

4. Він схвалить обговорювану роботу.

629 Підготуйте відгук на відповідь однокласника (вправа 628). Використайте подані вислови.

Розкривати тему; на мою думку; наводити докази; логічний виклад; по-перше; по-друге; підсумовуючи; варто оцінити; доповнити, уточнити відповідь; вступ; висновки; науковий стиль; наведені приклади.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик - Українська мова