Синтаксичний розбір словосполучення

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Словосполучення

Синтаксичний розбір словосполучення

1. Виділити словосполучення з речення.

2. Назвати головне і залежне слова, поставити питання.

3. Визначити вид словосполучення за головним словом (іменне, дієслівне, прислівникове).

4. Зобразити словосполучення схематично.

Крута балка починалася одразу ж за селом (Григір Тютюнник).

Крута балка. Головне слово – Балка. Балка (яка?) крута – залежне слово. Словосполучення іменне, головне слово виражене іменником.

Синтаксичний розбір словосполучення

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синтаксичний розбір словосполучення - Довідник з української мови