УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

Розділ І УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

– Хто прибув на космодром?

– Як називається ракета?

– Які види транспорту зображені на малюнку? Який вид транспорту найповільніший? Який найшвидший? Який вантаж перевозить автопоїзд?

– Які математичні поняття вам уже відомі? Що ви можете розповісти про них?

– Які математичні поняття вам ще не відомі?

2. Випиши з ряду поданих чисел:

– одноцифрові числа;

– двоцифрові числа;

– трицифрові круглі числа;

– числа другого

десятка;

– числа, що складаються з однакової кількості десятків і одиниць;

– трицифрові числа, які мають у своєму складі тільки сотні.

220, 77, 9, 18, 400, 33, 200, 12, 15, 99, 150, 910, 800.

3. Назви числа, які пропущено:

19 … 28; 81 … 96; 109 … 117; 370 … 383; 989 … 1000.

Назви сотні, які пропущено:

100 … 900; 1000 … 700.

4. Кожне з чисел спочатку збільш на 1, а потім зменш на 1. Запиши результати обчислень у два рядки.

1, 19, 50, 76, 100, 501, 363, 609, 717, 204, 990, 999.

5.

380 + 1 – 30 417 – 0 – 17 0 + 230 – 1

90 + 110 + 0 160 – 60 + 1 93 – 1 – 12

6.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

7. У таборі відпочинку протягом

літа Іван познайомився зі 124 однолітками, а Софія – зі 150 однолітками. На скільки більше нових знайомих з’явилось у Софії, ніж в Івана?

8. Сторінку Івана в соціальній мережі відвідало 106 гостей, а сторінку Софії – у 2 рази більше. Скільки гостей відвідало сторінку Софії в соціальній мережі?

9. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел: 130; 501; 246; 734; 909; 399.

10. Протягом літніх канікул Олег відпочивав 38 днів у бабусі та 24 дні – у таборі. Решту літніх днів хлопчик відпочивав на морі з батьками. Скільки днів Олег відпочивав на морі?

11. Розв’яжіть ланцюжок виразів.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

12. Склади всі можливі рівності на додавання і віднімання, використавши числа:

901, 1, 900; 75, 400, 475; 1000, 1, 999.

13.

607 + 1

608 – 8

600 + 100

700 – 1

699 – 90

609 + 80

689 – 1

688 – 81

14. Розглянь малюнок. Пригадай, які бувають кути.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

Кути поділяють на прямі, гострі й тупі.

15. Визнач “на око” вид кожного кута на малюнку. Перевір себе за допомогою косинця, який має прямий кут.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

16. Розглянь малюнок.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

– Як можна назвати ці фігури одним словом?

– Чому кожну фігуру на малюнку можна назвати зайвою?

– У якої з цих фігур немає жодного прямого кута?

17.

906 + 1 – 300 249 + 400 + 1 674 – 34 + 1

230 + 70 – 100 550 – 1 + 210 832 – 420 + 5

18. В Україні налічують 360 видів птахів. 310 із них мігрують або живуть поодаль від людського житла. Скільки видів птахів постійно живуть поряд із людським житлом?

19. В автосалоні було 127 автомобілів. За день продали 7 автомобілів, а доставили до салону ще 30 нових автомобілів. Скільки автомобілів стало в автосалоні наприкінці дня?

20.

400 – 1 + 101 747 – 1 – 46 405 – 0 + 153

844 – 244 + 51 299 + 1 – 300 377 – 1 – 1

21. У читальному залі було 140 місць. Група дітей зайняла 30 місць, а один стілець винесли із залу до вестибюля. Скільки вільних місць залишилося в читальному залі?

22. Розв’яжіть ланцюжок виразів.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

23.

277 – 25 + 301 623 + 124 – 44 900 + 58 – 234

403 – (297 + 3) 466 – (476 – 245) 600 + (156 + 44)

24. Знайдіть значення виразу:

340 + а, якщо а = 120, 39; b + 530, якщо b = 70, 160.

25. Визнач такі значення змінної, за яких нерівності будуть істинними.

240 + а < 246 367 - с > 364 с + 865 < 867

26. Склади та розв’яжи задачу за схемою.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

27. У шкільному буфеті – 320 чашок і склянок. Скільки чашок у буфеті, якщо склянок – 150?

28. З однієї грядки зібрали 90 гарбузів, а з іншої – на а гарбузів більше. Усі гарбузи розклали в 10 контейнерів, порівну в кожний. Скільки гарбузів поклали в один контейнер? Склади вираз та знайди його значення, якщо а = 30.

29. Знайди значення виразу:

B + 310, якщо b = 90, 54, 137.

30. З однієї грядки зібрали k кавунів, а з іншої – у 2 рази більше. Усі кавуни розклали в 5 контейнерів, порівну в кожний. Скільки кавунів поклали в один контейнер? Склади вираз та знайди його значення, якщо k = 10.

31. Розв’яжіть ланцюжок виразів – і дізнайтеся, скільки років прожила найстаріша людина на Землі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

32. Запиши всі трицифрові числа, які не змінюються після переставляння їхніх цифр.

Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.

33. x + 230 = 297 x + 336 = 636 428 + x = 850

34. Сума довжин двох відрізків тасьми дорівнює 257 см. Довжина одного з них становить 136 см. Яка довжина іншого відрізка? Розв’яжи задачу, склавши рівняння. Склади та розв’яжи обернену задачу на знаходження суми довжин двох відрізків тасьми.

Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від’ємник.

Щоб знайти невідомий від’ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю.

35. x – 232=127 728 – x = 316 x – 480 = 215

36. Після того як із цистерни відлили 140 л води, там залишилося ще 358 л води. Скільки води було в цистерні спочатку? Розв’яжи задачу, склавши рівняння. Усно склади дві задачі, обернені до даної.

37. У швейній майстерні було 2 сувої шерсті по 40 м у кожному й 4 сувої драпу по 30 м у кожному. Доповни задачу потрібними відомостями та сформулюй запитання так, щоб спочатку її розв’язанням був перший вираз, а потім – другий вираз.

(40 ∙ 2 – 20) + (30 ∙ 4) (40 ∙ 2) + (30 ∙ 4 – 20)

38. Назви фігури одним словом. Яка фігура зайва? Чому? Назви прямокутники. Назви квадрати.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

Периметр квадрата зі стороною а обчислюють так:

Р = а ∙ 4.

39. Обчисли периметр найбільшого та найменшого з квадратів, зображених на малюнку.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

40. х + 490 = 694 568 – х = 234 х – 182 = 316

41. У книжковій шафі стояло 149 книжок. Після того як Стефанія переставила частину книжок із шафи на полицю, там залишилося 135 книжок. Скільки книжок дівчинка переставила на полицю? Розв’яжи задачу, склавши рівняння.

42. Устав замість зірочок такі цифри, щоб утворені рівності стали істинними.

107 + 1 *4 = *1 213 – 1*6 = *7 95 + *8 = *3

43. Обчисліть за таблицею. Простежте, як залежить значення суми від змінювання одного з доданків.

А

125

125

125

271

450

602

B

135

204

350

128

128

128

А + b

44. Обчисліть за таблицею. Простежте, як залежить значення різниці від змінювання зменшуваного.

А

485

676

989

B

345

345

345

А – b

45. Обчисліть за таблицею. Простежте, як залежить значення різниці від змінювання від’ємника.

А

579

579

579

B

176

209

457

А – b

46. Знайдіть значення виразу:

А – 231, якщо а = 743, 640, 392;

930 – b, якщо b = 725, 610, 428.

47. На пилорамі було 452 дубові колоди та 346 – соснових. На дошки розпиляли 270 колод. Скільки колод залишилося? Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернену задачу.

48. Упродовж літа фермер відправив до міста а кг черешень, вишень – на b кг більше, а смородини – на с кг менше, ніж черешень і вишень разом. Скільки смородини відправив до міста фермер? Серед поданих вибери буквений вираз, за допомогою якого можна розв’язати цю задачу. Знайди значення виразу, якщо

А = 355, b 150, с 200.

А + b – с а + b + с (а + а + b) – с

Периметр прямокутника зі сторонами а і b обчислюють так:

Р = (а + b) ∙ 2.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

49. Скільки прямокутників на малюнку? Який прямокутник найбільший? А найменший? Знайдіть периметри найбільшого і найменшого прямокутників.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

50. Перемалюй у зошит таблицю й заповни її. Як залежить сума від змінювання одного з доданків?

А

1

24

190

75

87

509

266

490

800

110 + а

51. Довжина прямокутника – 9 см, а ширина – у 3 рази менша. Побудуй прямокутник. Обчисли його периметр.

52. Доповни до 10 числа: 4; 1; 9; 6; 3; 5; 7; 2; 8.

Доповни до 100 числа: 60; 23; 59; 72; 40; 84; 99.

53. Запиши, скільки всього:

– десятків у числах 506, 810, 470, 327;

– одиниць у числах 115, 309, 911, 1000;

– сотень у числах 591, 272, 604, 1000, 720.

54. Виконай письмове додавання.

425 + 264 167 + 423 518 + 382 625 + 237

124 + 372 342 + 608 409 + 85 117 + 783

55. Виконай письмове віднімання.

194 – 164 470 – 305 530 – 229 365 – 49

379 – 246 972 – 561 912 – 605 749 – 557

Розв’яжи задачі, виконавши обчислення письмово. Усно склади обернені задачі.

1) У Тарасовій колекції було 275 марок. Старший брат подарував йому свою колекцію з 545 марок. Скільки марок стало в Тарасовій колекції?

2) Скелет новонародженої дитини складається приблизно з 270 кісток. До часу досягнення дорослого віку кількість кісток зменшується на 64 унаслідок зрощення дрібних кісток. Зі скількох кісток складається скелет дорослої людини?

3) У Японії є порода довгохвостих півнів-феніксів, хвости яких сягають 3 м. Довжина хвоста королівського фазана може досягати 173 см. На скільки сантиметрів хвіст королівського фазана коротший, ніж хвіст півня-фенікса?

57. Юра, Валя і Світлана за рік відправили по телефону деяку кількість повідомлень. Юра відправив 230 повідомлень, Валя – на 106 повідомлень менше, ніж Юра, А Світлана – стільки повідомлень, скільки їх відправили Юра та Валя разом. Скільки повідомлень відправила за рік Світлана?

58. За яких значень змінної а нерівність 145 + а < 149 буде істинною? запиши всі можливі варіанти.

59. Добери такі значення змінних, які перетворять подані рівності та нерівності в істинні. У яких випадках є кілька варіантів відповіді?

284 – 112 = 102 + с 726 – 10 >715 +с

433 + 6 = 440 – а 180 + b< 180 + 4

60. На галявині пасеться кілька кіз. Всього у них 32 ноги. Скільки кіз пасеться на галявині? Скільки всього у них рогів?

61.

501 + 488 236 + 172 620 + 197 710 + 190

887- 685 797 – 467 222 – 132 286 – 179

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

62. У багатоповерховому будинку – 176 квартир. Мешканцям 98 квартир уже встановили лічильники тепла. Скільки квартир цього будинку ще не мають лічильників тепла? Розв’яжи задачу. Склади обернену задачу, яку можна розв’язати за допомогою дії додавання.

63. Математичний диктант.

– Заміни суму трьох доданків, кожен із яких дорівнює 2, добутком.

– Найбільше одноцифрове число помнож на 4.

– Знайди добуток, якщо перший множник – 7, а другий – 4.

– Частку чисел 15 і 3 збільш на 16.

64. Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності наділення.

6 ∙ 7 4 ∙ 10 11 ∙ 7

65. Устав замість зірочок такі цифри, щоб утворені рівності стали істинними.

3 ∙ * = *8 2 ∙ * = *2 15 : * = 3 * : 6 = 4

4 ∙ * = *6 8 ∙ * = 6* 42 : *=7 * : 3 = 6

5 ∙ * = 3* 9 ∙ * = 8* 72 : * = 8 * : 4 = 10

66.

60 ∙ 1 – 34 : 1 1 ∙ 128 + 45 ∙ 0 800 : 100 + 5 ∙ 100

0 ∙ 56 – 0 : 632 215 ∙ 0 + 74 : 74 45 ∙ 10 – 450 : 10

67. У двох сітках було по 8 кг моркви. Скільки всього кілограмів моркви було у двох сітках? Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернену задачу.

Продуктивність праці – це обсяг роботи, виконаної за одиницю часу (1 год, 1 день, 1 місяць тощо).

68. За 3 дні роботи маляр витратив 30 банок фарби. Скільки банок фарби потрібно малярові на 5 днів роботи, якщо його продуктивність праці не зміниться?

69. За 4 год роботи оператор комп’ютерного набору надрукував 28 сторінок. Скільки сторінок надрукує оператор за 6 год такої роботи? Розв’яжи задачу. Склади та розв’яжи обернену задачу.

70.

6 ∙ 8 + 24 : 4 50 : 10 + 16 : 4 9 ∙ 9 – 34

7 ∙ 8 – 8 ∙ 7 8 ∙ 10 – 6 ∙ 9 4 ∙ 8 + 140

71. У чотирьох контейнерах було 40 кг капусти, порівну в кожному. Два контейнери з капустою продали. Скільки кілограмів капусти залишилося?

72. Обчисліть ланцюжок виразів – і дізнайтеся, соми якої маси (у кілограмах) колись водилися у Дніпрі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

73. До кожного з чисел добери два найближчі круглі числа, між якими воно міститься. Поясни, як добиралися числа.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

Усі числа, що закінчуються цифрами 1, 2, 3 і 4, округлюють до найбільшого круглого числа, яке не перевищує дане число. Усі числа, що закінчуються цифрами 5, 6, 7, 8, 9, округлюють до найменшого круглого числа, яке більше за дане число.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

74. Округли кожне число, застосовуючи правило.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

75. Розгляньте й поясніть, як виконали множення та ділення.

40 ∙ 3 = 4 дес. ∙ 3 = 12 дес. = 120

180 : 2 = 18 дес. : 2 = 9 дес. = 90

200 ∙ 3 = 2 сот. ∙ 3 = 6 сот. = 600

600 : 3 = 6 сот. : 3 = 2 сот. = 200

76.

20 ∙ 4 300 ∙ 3 1000 : 2 150 : 3

90 : 3 800 : 2 320 : 4 1000 : 5

Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник.

Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку.

Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.

77. 5 ∙ х = 100 270 : х = 3 х ∙ 2 = 160 х : 4 = 200

78. Мар’яна сплела 2 браслети зі 160 бісеринок, витративши на кожний браслет однакову кількість бісеринок. Скільки бісеринок витратила Мар’яна на кожний браслет? Склади рівняння та розв’яжи задачу.

79. Найшвидше від усіх рослин світу росте бамбук. Ця трава за добу може вирости на 60 см. На скільки сантиметрів може вирости бамбук за 3 доби? Скільки це метрів і сантиметрів?

80. На консервному заводі за 2 дні виготовили 1000 банок маринованих огірків, 600 банок кабачків і 400 банок томатів. Скільки всього банок огірків, кабачків і томатів виготовляли на заводі за один день роботи, якщо продуктивність праці протягом цих двох днів була однаковою?

81. 5 ∙ х = 250 600 : х = 3 х ∙ 2 = 400 х : 4 = 240

82. Назар склав 3 конструкції з “Лего”, використавши 120 деталей. На кожну конструкцію він використав однакову кількість деталей. Скільки деталей використав Назар на кожну конструкцію? Склади рівняння та розв’яжи задачу.

83. Розв’яжіть ланцюжок виразів.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

84. Виконай ділення способом добору.

600 : 200 400 : 200 800 : 400 900 : 300

85.

720 : 80 = 72 дес. : 8 дес. = 9

360 : 40 490 : 70 350 : 50 630 : 90

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с (а + b): с = а : с + b : с

А : (b ∙ с) = (а : b) : с

86. 1) Обчисліть за зразком, розклавши множник або ділене на розрядні доданки.

24 ∙ 2 = (20 + 4) ∙ 2 = 20 ∙ 2 + 4 ∙ 2 = …

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 30 : 3 + 9 : 3 = …

134 – 2 = (100+ 30+ 4) ∙ 2 = 100 ∙ 2 + 30 ∙ 2 + 4 ∙ 2 = …

17 ∙ 5 31 ∙ 4 55 : 5 84 : 4 203 ∙ 3 111 ∙ 9

2) Обчисліть за зразком, розклавши ділене на зручні доданки.

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = …

279 : 3 = (270 + 9) : 3 = 270 : 3 + 9 : 3 = …

72 : 3 156 : 3 72 : 6 637 : 7

3) Знайдіть частку способом послідовного ділення.

32 : 16 = 32 : (4 ∙ 4) = (32 : 4) : 4 = …

72 : 24 48 : 24 48 : 12

87.

11 ∙ 6 480 : 6 160 ∙ 2 75 : 3

36 : 12 642 : 2 122 ∙ 4 186 : 3

88. Капелюшник придбав сувій атласного полотна завдовжки 36 м. Щодня він відрізає від нього по 2 м тканини. На скільки днів майстрові вистачить полотна?

89. Верблюд здатний випити за один раз 190 л води. Скільки літрів води можуть випити за один раз 3 верблюди?

90.

84 : 4 45 : 15 210 : 10 246 : 6

30 ∙ 9 66 : 3 4 ∙ 100 15 ∙ 6

91. Стрічку завдовжки 5 м 40 см розрізали на кілька частин по 60 см. Скільки частин одержали? Склади рівняння та розв’яжи задачу.

92. Устав замість зірочок такі цифри, щоб утворені рівності стали істинними.

12* : 4 = 32 27* : 3 = 90 9* : *0 = 3

93.

5 ∙ 15

40 : 8

25 ∙ 4

100 : 5

75 : 3

20 ∙ 2

Щоб виконати ділення з остачею, потрібно:

1) дібрати найбільше число, яке менше від діленого і ділиться на дільник без остачі;

2) виконати ділення й обчислити неповну частку;

3) обчислити остачу, віднявши від діленого те число, яке ділили на дільник без остачі.

94. Виконай ділення з остачею.

37 : 6 52 : 7 216 : 10 452 : 9

Остача завжди менша від дільника.

95. Запиши всі можливі варіанти остачі.

А : 5 = b (ост. 1, 2, 3, 4)

B : 8 = с (ост….)

D : 4 = n (ост….)

Якщо до добутку неповної частки і дільника додамо остачу, то одержимо ділене.

96.Виконай ділення з остачею й перевір результат.

162 : 4 = 40 (ост. 2) 24 : 7 153 : 5

40 ∙ 4 + 2 = 160 + 2 = 162 43 : 5 211 : 3

97. Назви всі трикутники, які ти бачиш на малюнку. Обчисли периметри трикутників ABC і КМВ.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

98. Дідусь за 1 день обкопує 10 дерев, а тато – 20 дерев. Скільки дерев вони обкопають разом за 2 дні? Розв’яжи задачу двома способами.

99. Упродовж усього маршруту автобус зупиняється 5 разів. На першій зупинці до автобуса зайшло 36 пасажирів. На кожній наступній зупинці виходило 5 пасажирів, а заходило – 3 пасажири. Скільки всього пасажирів проїхало в автобусі за весь маршрут?

100. Ніна за 1 год друкує 6 сторінок тексту, а Поліна – 4 сторінки. Скільки сторінок тексту надрукує кожна дівчинка, якщо, попрацювавши разом, вони надрукують 60 сторінок? Розв’яжи задачу, скориставшись коротким записом і планом розв’язування.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

План розв’язування

1. Скільки сторінок надрукують за одну годину Ніна та Поліна разом?

2. За який час вони надрукують 60 сторінок?

3. Скільки сторінок за цей час надрукує Ніна?

4. Скільки сторінок за цей час надрукує Поліна?

101. Виконай ділення з остачею.

35 : 8 65 : 9 68 : 10 362 : 4

102. Мама чистить за одну хвилину 2 картоплини, а донька – 1 картоплину. За скільки хвилин вони почистять разом 21 картоплину? Склади план розв’язування задачі. Розв’яжи задачу.

103. Обчисліть ланцюжок виразів – і дізнайтеся, на якій висоті (у метрах) співає жайворонок.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

104. Скільки різних остач може бути при діленні на 6; на 17?

105. Склади вирази та знайди їхні значення.

– Від суми чисел 157 і 203 відніми добуток чисел 40 і 4.

– Частку чисел 240 і 60 збільш у 9 разів.

– Число 482 зменш на добуток чисел 80 і 3.

– Добуток чисел 82 і 2 зменш на різницю чисел 140 і 96.

106. Знайди значення виразів.

72 : 9 ∙ 10 120 + 240:6 600 – 640 : 8

64 : (12 + 4) 150 + 50-40 540 + (380 – 140)

320 : (120 – 40) 6 ∙ (72 : 3) 947 – 53 ∙ 10

107. Установи послідовність виконання дій. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

24 ∙ 6 + 350 : 7 + (270 – 90) : 2

108. Синій кит – найбільша тварина на Землі. Його маса становить 150 т. Вона у 25 разів більша за масу найбільшого мешканця суходолу – африканського слона. Яка маса африканського слона?

109. У першому цеху робітники за одну годину збирають 7 мопедів, а в другому – 8. За скільки годин зберуть 45 мопедів робітники двох цехів?

110. Склади задачу за коротким записом. Розв’яжи задачу.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

111. Інна молодша від Максима в 4 рази, а Максим старший від Інни на 6 років. Скільки років кожній дитині?

112. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

126 + 360 : 6 – 10 270 : (150 – 60) ∙ 20

113. Серце слона робить 40 ударів за хвилину, а серце людини – 70 ударів. На скільки ударів менше зробить за 10 хв серце слона, ніж серце людини?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС - Математика