Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки

II Семестр

Тема 5. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 57

Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про нітрогеновмісні органічні сполуки, рівні організації органічних сполук.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова робота, семінар.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної

діяльності

Заслуховування повідомлень учнів про використання полімерів, екологічні проблеми утилізації виробів з полімерних матеріалів

III. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні

Для організації роботи на уроці учні об’єднуються в групи, які одержують питання за два-три уроки до семінару.

Завдання для роботи в групах Група 1

1. До якого класу органічних сполук належать білки? Які функції в організмі людини виконують білки? З яких атомів і груп атомів складаються молекули білків?

2. Обчисліть масу аніліну, яку можна одержати в результаті відновлення нітробензену масою 246 г, якщо

масова частка виходу продукту реакції від теоретичного можливого становить 0,9. (167,4 г)

Група 2

1. Визначте, сильніше або слабше проявляються кислотні властивості в амінокислот порівняно з карбоновими кислотами.

2. Обчисліть об’єм азоту (н. у.), що утвориться в результаті згоряння 5,13 г етиламіну, який містить 12 % негорючих домішок. (1,12 л)

Група 3

1. Що таке денатурація білків? Опишіть види денатурації й фактори, що спричиняють денатурацію.

2. Обчисліть масу аніліну, що утвориться з 503 г нітробензену й 24 г водню. (372,4 г)

Група 4

1. Поясніть, чому не всі амінокислоти мають нейтральну реакцію на індикатори, на відміну від амінооцтової кислоти. Відповідь підтвердьте конкретними прикладами.

2. Обчисліть масову частку аніліну в реакційній суміші, якщо внаслідок дії на неї бромної води одержали 8,25 г 2,4,6-триброманіліну. (2,32 г)

Група 5

1. Визначте, сильніше або слабше проявляються основні властивості в амінокислот порівняно з метиламіном. Поясніть чому.

2. Обчисліть масу нітробензену, що утвориться з бензену масою 234 г у результаті нітрування його нітратною кислотою масою 189 г. (405 г)

Група 6

1. Розташуйте в ряд за збільшенням основності такі речовини: анілін, метиламін, диметиламін, амоніак, дифеніламін. Відповідь обгрунтуйте.

2. У результаті взаємодії аніліну з бромом масою 104 г одержали 2,4,6-триброманілін масою 66 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції. (28,2 %)

Група 7

1. Запропонуйте хімічні реакції, з допомогою яких можна розрізнити бензольні розчини фенолу, аніліну й оцтової кислоти. Напишіть рівняння реакцій.

2. Обчисліть, яку масу метиламіну, що містив 4 % домішок, спалили, якщо при цьому виділився азот об’ємом 4,9 л (н. у.). (10,2 л)

Група 8

1. Зобразіть формули первинного, вторинного й третинного амінів, утворених феніл-радикалом.

2. У процесі нагрівання амінокислоти масою 4,12 г виділився газ об’ємом 896 мл (н. у.). Визначте молекулярну та структурну формули амінокислоти, якщо відомо, що вона є насиченою й містить аміногрупу біля другого атома Карбону. (2-амінобутанова кислота)

Групи в порядку виконання завдання представляють відповіді біля дошки.

IV. Підбиття підсумків уроку

Заслуховуємо результати роботи учнів у групах, підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на уроці.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфів, відповісти на запитання, виконати вправи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення й систематизація знань про нітрогеновмісні органічні сполуки - Плани-конспекти уроків по хімії