Валютні зони

Валютні зони – об’єднання декількох або багатьох держав на основі валютних союзів для координації політики у сфері зовнішньоекономічних відносин. Валютними блоками, що утворилися в першій половині 30-х, були стерлінговий і доларовий. На основі стерлінгового блоку під час другої світової війни утворилася стерлінгова В. з., а на базі доларового – доларова В. з. У повоєнний період сформувалася зона франка, на основі якої з ліквідацією колоніальної залежності утворилися два валютні союзи – Західноафриканський та Валютний союз країн Екваторіальної Африки і Камеруну. Найбільш інтегрованою В. з. став валютний союз країн ЄС. В її основу було покладено колективну грошову одиницю цих країн – ЕКЮ (з 1999 такою одиницею стала євро). В останні десятиліття XX ст. створено В. з. з країн, що розвиваються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валютні зони - Економічний словник