Обіг валютний

Обіг валютний – операції банків з валютними цінностями, які виконуються суб’єктами валютних відносин. До валютних операцій в Україні відносять операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності (крім тих, що здійснюються між резидентами у гривнях); операції, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та ін.; операції, зумовлені вивезенням (та ввезенням), а також переказуванням і пересиланням на територію України та за її межі валютних цінностей. Основними об’єктами валютних операцій є іноземна валюта, валюта України та виражені в іноземній валюті платіжні документи. Суб’єктами цих відносин с резиденти та нерезиденти, які здійснюють валютні операції згідно з валютним законодавством України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Обіг валютний - Економічний словник