Вандерваальсова взаємодія (сила) – Типи хімічного зв’язку

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК

2. Типи хімічного зв’язку

2.5 . Вандерваальсова взаємодія (сила)1

Водневі зв’язки обумовлені постійною наявністю диполів, вандерваальсові сили виникають при взаємодії короткочасно утворених диполів. Вандерваальсовий зв’язок – найслабший з усіх типів зв’язку.

Короткочасний асиметричний розподіл зарядів є тимчасовим диполем. Цей диполь може поляризувати сусідні молекули і тим самим індукувати (лат. inducere – вводити) нові диполі.

Здатність до поляризації залежить від загальної кількості

електронів у молекулі. Чим більша молекула, тим більша кількість електронів, і тим більше може виникати внутрішньо-молекулярних зміщень зарядів. Унаслідок цього утворюється багато короткочасних часткових зарядів (миттєвих диполів).

Чим більша молекула речовини, тим більше вандерваальсових взаємодій між молекулами, отже, тим вища температура кипіння речовини.

Увага: вандерваальсові сили присутні практично в усіх речовинах. Проте вони відіграють певну роль лише при взаємодіях неполярних молекул, тому що там відсутні сильні взаємодії.

_____________________________________________________________________

1 Вандерваальсові сили включають

диполь – дипольне притягування між молекулами, що не утворюють водневих зв’язків, а також притягування типу “постійний диполь – індукований диполь”.

У даному випадку розглядається взаємодія типу “миттєвий диполь – індукований диполь (дисперсійна взаємодія)”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вандерваальсова взаємодія (сила) – Типи хімічного зв’язку - Довідник з хімії