Металічний зв’язок – Типи хімічного зв’язку

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ ЯЗОК

2. Типи хімічного зв’язку

2.2. Металічний зв’язок

Слабо електронегативні атоми металів мають велику здатність віддавати електрони і ставати позитивними іонами. Тому вони формують металічні гратки без участі негативних іонів.

Валентні електрони, віддані атомами металу, оточують позитивно заряджені іони металу й утримують гратку електростатичними силами.

Металічний звязок   Типи хімічного звязку

Запам’ятайте: у металічному зв’язку, на відміну від інших типів зв’язку, валентні електрони не пов’язані з певним атомом, а вільно переміщуються у міжвузловому просторі. Рух електронів у металах – абсолютно невпорядкований. Тому такий їхній стан називають електронним газом.

Типові властивості металів можна пояснити за допомогою цієї простої моделі щільно розміщених позитивних іонів, які утримуються нестаціонарними електронами.

– Метали мають високу електропровідність. Застосована напруга змушує електрони рухатися від мінуса до плюса джерела енергії.

Металічний звязок   Типи хімічного звязку

– Метали у твердому стані здатні деформуватися. Якщо метал піддається дії тиску, то позитивні іони ковзають відносно один одного, не зазнаючи великого опору. Електронний газ “змащує” цей рух, а позитивні заряди екранують їх один від одного.

Металічний звязок   Типи хімічного звязку

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Металічний зв’язок – Типи хімічного зв’язку - Довідник з хімії