Взаємодія економічна

Взаємодія економічна – наявність внутрішньо необхідних, сталих і суттєвих передусім причинно-наслідкових зв’язків, за яких одна із сторін є причиною зміни іншої, а та – наслідком зворотного впливу протидійної сторони. Такою, зокрема, є взаємодія між продуктивними силами і виробничими відносинами, економічними суб’єктами цих відносин (їх потребами, інтересами, цілями), внаслідок яких відбувається економічний розвиток, виникають і функціонують економічні закони. Чим складніше матеріальне виробництво, економічне явище або процес, тим більше пар суперечностей вони містять. Взаємодія цих пар формує потужні внутрішні сили суспільного прогресу (за наявності неантагоністичних форм суперечностей) або регресу (за наявності антагонізмів, конфліктів між економічними суб’єктами), а також альтернативні шляхи розвитку. В. е. – основа взаємодії у сфері надбудовних відносин (політичних, правових, ідеологічних тощо), детермінує їх на тривалому проміжку часу у кінцевому підсумку, зазнаючи водночас активного їх впливу через соціальні норми та цінності, свідомість, діяльність політичних партій та громадських організацій тощо.


Взаємодія економічна - Економічний словник