ВЕРТИКАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи

ВЕРТИКАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ – бот.-геогр. закономірність вертикального розміщення грунтів, рослин і тварин у горах залежно від висоти.


ВЕРТИКАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ - Довідник з екології