Відпустка без збереження заробітної плати

Відпустка без збереження заробітної плати – встановлена законом, колективним договором, трудовим контрактом кількість робочих днів безперервного відпочинку в календарному році, наданого працівникові власником або уповноваженим ним органом із збереженням місця роботи, але без збереження середнього заробітку. В. без з. з. п. поділяються на два види залежно від того, має право власник або уповноважений ним орган надавати їх чи зобов’язаний. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний надавати на вимогу працівника В. без з. з. п.:

жінкам для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а також коли дитина потребує домашнього догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею б річного віку; працівникам, допущеним до вступних екзаменів у вищі і середні спеціальні навчальні заклади; ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; інвалідам і учасникам війни тощо. Власник або уповноважений ним орган має право, але не зобов’язаний надавати короткострокові відпустки без збереження заробітної плати працівникам за сімейними обставинами та з деяких інших поважних причин за заявою працівника, наприклад, у зв’язку з одруженням, похованням близьких тощо (ст. 84 КЗпП України).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відпустка без збереження заробітної плати - Довідник з правознавства