Вода – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 8. ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ

§ 8.3. Вода

Вода – оксид гідрогену – одна з найпоширеніших і найважливіших речовин. Поверхня Землі, вкрита водою, у 2,5 раза більша, ніж поверхня суші. Чистої води у природі немає, – вона завжди містить домішки. Добувають чисту воду методом перегонки. Перегнана вода називається дистильованою. Склад води (за масою): 11,19 % гідрогену і 88,81 % оксигену. Фізичні властивості. Чиста вода прозора, без запаху і смаку. Найбільшу густину вона має при 4°С (1г/см ). Густина льоду менша, ніж густина рідкої води, тому лід плаває на поверхні. Вода замерзає при 0°С і кипить при 100°С при тиску 101 325 Па. Вона погано проводить теплоту і дуже погано – електричний струм. Вода – хороший розчинник.

Молекула води має кутову форму (див. рис. 3.3): атоми гідрогену відносно атома оксигену утворюють кут, що дорівнює 104,5°. Тому молекула води – диполь: та частина молекули, де розташований гідроген, заряджена позитивно, а частина, де розташований оксиген, – негативно. Завдяки полярності молекул води електроліти в ній дисоціюють на іони.

У рідкій воді поряд зі звичайними молекулами Н2О містяться асоційовані молекули, тобто сполучені в складніші агрегати (Н2О)x внаслідок утворення водневих зв’язків (див. § 3.6). Наявністю водневих зв’язків між молекулами води пояснюються аномалії її фізичних властивостей: максимальна густина при 4 °С, висока температура кипіння (в ряду Н2О – H2S – Н2Sе – Н2Те), аномально висока теплоємність. З підвищенням температури водневі зв’язки розриваються, і повний розрив їх настає при переході води в пару.

Хімічні властивості. Вода – досить реакційноздатна речовина. За звичайних умов вона взаємодіє з багатьма основними і кислотними оксидами, а також із лужними і лужноземельними металами, наприклад:

Н2O + Na2O = 2NaOH; 2Н2O + Li = 2LiOH + Н2↑;

Н2О + SO2 = H2SO3; 2Н2O + Са = Са (ОН)2 + Н2↑.

Вода утворює численні сполуки-гідрати (кристалогідрати). Наприклад:

Н2O + H2SO4 = H2SO4 ∙ Н2O;

10Н2О + Na2CO3 = Na2CO3 ∙ 10Н2О;

Н2O + NaOH = NaOH – Н2O; 5Н2O + CuSO4 = CuSO4 ∙ 5Н2О.

Очевидно, сполуки, що зв’язують воду, можуть використовуватись як осушники. Серед інших осушувальних речовин можна зазначити Р2O5, СаО, ВаО, металічний натрій (вони також хімічно взаємодіють з водою) і силікагель.

До важливих хімічних властивостей води належить її здатність вступати в реакції гідролітичного розкладу (див. гідроліз солей, § 6.5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вода – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ - Довідник з хімії