ХІМІЧНА ФОРМУЛА – ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ

ХІМІЧНА ФОРМУЛА

Якщо речовина складається з атомів одного елемента, вона називається простою речовиною. Її хімічну формулу записують у вигляді знака – символу елемента.

Якщо речовина складається з атомів різних елементів, вона називається складною речовиною, або сполукою.

Хімічна формула виражає склад речовини. Вона показує, атоми яких елементів і в яких відносних кількостях з’єднуються між собою, утворюючи дану речовину.


ХІМІЧНА ФОРМУЛА – ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ - Довідник з хімії