Хімічний елемент

Хімія
Загальна хімія

Основні поняття, закони й теорії хімії

Хімічний елемент

Хімічний елемент – група атомів з однаковим позитивним зарядом ядра.
Усі відомі елементи представлені в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. МенделєєвА. Їхнє число обмежене, але комбінації цих елементів дають усе різноманіття відомих у даний час речовин (близько 10 млн).
Найпоширеніші елементи Всесвіту – Гідроген та Гелій.
Поширення хімічних елементів у літосфері Землі

Поширення хімічних елементів

у гідросфері Землі (у воді морів і океанів)

Символи хімічних елементів

Є. Я. Берцеліус (1814 р.) запропонував для позначення символів хімічних елементів букви латинського алфавіту. При цьому використовують першу або першу й одну з наступних букв латинської назви елементу. У сучасній науковій українській літературі назви елементів пишуться з великої букви.
Назви хімічних елементів

АлюмінійAluminiumAl
АргентумArgentumAg
АурумAurumAu
БромBromumBr
ГідрогенHydrogeniumH
ФерумFerrumFe
ІодIodumI
КалійKaliumK
КальційCalciumCa
ОксигенOxygeniumO
СиліційSiliciumSi
МагнійMagnesiumMg
КупрумCuprumCu
НатрійNatriumNa
ПлюмбумPlimbumPb
СульфурSulfurS
КарбонCarboneumC
ФосфорPhosphorusP
ФлуорFluorumF
ХлорChlorumCl
ЦинкZincumZn
МеркурійHydrargirumHg

Хімічна

формула

Склад простих і складних речовин можна записати за допомогою хімічних символів елементів та індексів, тобто написати Хімічну формулу.
Індекс – число атомів даного елемента в складі молекули.
Хімічний елемент
Так, до складу молекули води входять 2 атоми Гідрогену й 1 атом Оксигену, а молекула водню складається з 2 атомів Гідрогену.
Щоб показати, що число молекул чи атомів більше за 1, використовують коефіцієнт, що ставиться перед формулою:Хімічний елемент – 3 молекули води; Хімічний елемент– 5 молекул водню; 2H – 2 атоми Гідрогену (порівняйте з Хімічний елемент – однією двохатомною молекулою водню).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хімічний елемент - Довідник з хімії