Як Фома Аквінський розглядає сутність грошей?

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

Як Фома Аквінський розглядає сутність грошей?

Причиною появи грошей, зазначає Фома Аквінський, стало волевиявлення людей мати “найправильнішу міру” в “торгівлі й обороті”. Виражаючи прихильність до концепції грошей як номіналу, Фома Аквінський визначає, що хоч монети і мають “внутрішню цінність”, держава все ж вправі допускати певні відхилення дійсної вартості монети від її “внутрішньої цінності”.


Як Фома Аквінський розглядає сутність грошей? - Економічні учення