Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу?

Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу?

Розглядаючи суспільство як цілісний соціальний організм, утворений поділом праці, Родбертус наголошує на необхідності виконання суспільством певних соціальних функцій. Одна з найважливіших – це справедливий розподіл суспільного продукту. Справедливий розподіл він називає основною проблемою, яку має вирішувати наука. Під справедливим Родбертус розуміє розподіл, який забезпечує одержання кожним робітником повного продукту своєї праці. Він підкреслює, що лише робітник створює всі продукти. Власники землі й капіталу одержують частину продукту у вигляді відсотка й ренти. Отже, Родбертус виділяє дві сторони в розподілі багатства – економічну й соціальну. Економічна (через дію ринкових відносин) – дає змогу власникам землі та капіталу привласнювати частину суспільного продукту. Соціальна – забирає в робітників частину створеного ними продукту, що є порушенням справедливого розподілу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу? - Економічні учення