Методологія досліджень Дж. Б. Кларка

Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Методологія досліджень Дж. Б. Кларка

Найцінніші наукові досягнення Кларка потрібно розглядати у двох аспектах: методологічному і теоретичному. В першому випадку йдеться про новизну методології досліджень у рамках створеного Кларком вчення про три природних розділи економічної науки, а в другому – про закон граничної продуктивності факторів виробництва і вчення про статику і динаміку економічної системи, які грунтуються на мікроекономічному

аналізі виробництва і розподілу.

Отже, американський маржиналіст вніс певну своєрідність у методологію дослідження, поділивши економічну науку на три розділи: перший вивчає “універсальні закони” (закон граничної корисності, закон спадної продуктивності, закон граничної продуктивності), другий здійснює аналіз економіки в стані статики (непорушності), третій досліджує закони економічної динаміки (руху економіки).

Структура досліджень Кларка також оригінальна. Вона грунтується на кількох основних ідеях:

– розподіл “суспільного доходу” регулюється суспільним законом, який “за

цілком вільної конкуренції” може забезпечити кожному фактору виробництва створену ним суму багатства;

– багатство – це кількісно обмежені матеріальні блага;

– кожен фактор виробництва має в суспільному продукті саме ту частку багатства, яка вироблена за його допомогою;

– розподіл всього суспільного доходу на первинні доходи – заробітну плату, відсоток і прибуток – безпосередньо і цілком є предметом економічної науки;

– первинні доходи одержуються, відповідно, “за виконання роботи”, “за надання капіталу” і “за координування заробітної плати і відсотка”;

– при визначенні доходів “за здоровим глуздом” жоден із “класів людей”, зайнятих у виробництві, не “матиме претензій один до одного”;

– в економічному розумінні виробництво продукту не завершено доти, доки представники торгівлі не довели його до покупця і не відбувся продаж, що і є “заключним етапом суспільного виробництва”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Методологія досліджень Дж. Б. Кларка - Економічні учення