Баланс народного господарства

Баланс народного господарства – система загальноекономічних балансів, в яких відображено умови й результати розширеного відтворення, рівень і темпи розвитку економіки, економічну та соціальну структури суспільства. Розрізняють Б. н. г. плановий і звітний. Звітний Б. н. г. використовують для виявлення та аналізу загальних закономірностей процесу суспільного виробництва, характеристики темпів і пропорцій економічного розвитку, оцінки ефективності досягнутого рівня розвитку з метою отримання вихідної інформації для обгрунтування перспективних

і поточних планів. Складається щорічно. Показники Б. н. г. (крім балансу праці) подаються у фактичних та зіставних цінах. Основні розділи Б. н. г.: 1. Баланс виробництва, споживання і нагромадження сукупного суспільного продукту. 2. Баланс виробництва, розподілу, перерозподілу й використання національного доходу. 3. Міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції (характеризує схему балансів суспільного продукту і національного доходу й конкретизує показники відтворення суспільного продукту в галузевому розрізі). 4. Баланс праці, що характеризує процес відтворення робочої сили та ефективність використання
праці. 5. Баланс національного багатства, що характеризує відтворення національного майна й оцінює використання природних ресурсів, залучених до народногосподарського обороту. 6. Зведена таблиця Б. н. г., показники якої характеризують процес розширеного відтворення загалом, в єдності продуктивних сил і відносин економічної власності. Крім цього, до Б. н. г. входять баланс грошових доходів і видатків населення тощо. Для характеристики якісного аспекту розширеного відтворення в Б. н. г. визначають показники ефективності суспільного виробництва загалом, виробництво національного доходу на душу населення, продуктивність праці, матеріаломісткість суспільного продукту, капітало-, фондо – і трудомісткість зокрема.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Баланс народного господарства - Економічний словник