ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ – ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

Біологія – універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ

Більшість кільчастих червів – вільноживучі тварини. Вони живуть у морях, прісних водоймах та грунтах. Розміри – від кількох міліметрів до 3 м. У них довге, поділене на сегменти (кільця), тіло. Зовнішньому розчленуванню тіла відповідає внутрішня його сегментація. У кожному сегменті повторюється багато систем органів. Характерною особливістю типу є наявність вторинної порожнини тіла. Від

первинної порожнини тіла вона відрізняється тим, що має власні стінки, вистелені особливим епітелієм, який відділяє порожнину тіла від тканин та органів, що її оточують. Вторинна порожнина тіла займає простір між стінками тіла і травною трубкою. Вона розділена перегородками на сегменти, заповнена рідиною, яка не стискається і тому відіграє роль опори для м’язів (“гідростатичний скелет”). Вторинна порожнина тіла, завдяки рухові рідини, забезпечує транспортування поживних речовин, кисню, вуглекислого газу; у ній тимчасово нагромаджуються кінцеві продукти обміну; вона бере участь у процесах осморегуляції. Поява
вторинної порожнини тіла забезпечила кільчастим червам вищий, ніж в інших червів, рівень процесів життєдіяльності. У цього типу вперше з’являються всі системи органів, властиві представникам вищих груп тваринного світу.

Покриви кільчастих червів представлені шкірно-м’язовим мішком, який складається із щільної тонкої еластичної кутикули, одного шару епітелію та двох шарів м’язів: зовнішнього шару кільцевих і внутрішнього шару поздовжніх м’язів. Завдяки кільцевим м’язам тіло подовжується і стає тоншим, завдяки поздовжнім – вкорочується і потовщується. У рухах беруть участь і допоміжні придатки – параподії (щетинки), які розташовані поодиноко або пучками правильними поздовжніми рядами. Травна система помітно розділяється на ротову порожнину, глотку, стравохід (у деяких утворюється його розширення – зоб), шлунок (у ряду груп) і кишечник. Неперетравлені рештки їжі виділяються назовні через анальний отвір. Кровоносна система кільчастих червів утворена спинною і черевною кровоносними судинами, з’єднаними між собою кільцевими судинами. Від цих судин відходять дрібні кровоносні судини, які, розгалужуючись, утворюють у шкірі і внутрішніх органах густу мережу дрібних судин – капілярів. Кров (звичайно, червона) рухається, в основному, завдяки скороченню і розслабленню стінок кільцевих судин, що охоплюють стравохід. Кров транспортує в організмі поживні речовини та гази (кисень, вуглекислий газ), бере участь у видаленні продуктів обміну речовин. Кровоносна система кільчастих червів замкнена (кров не виходить за межі кровоносних судин). Дихання у кільчастих червів відбувається через шкіру. У деяких морських червів є зябра.

Видільна система кільчастих червів представлена видільними трубочками (метанефридіями), розташованими попарно у кожному сегменті тіла. На кінці кожної трубочки є лійка, через яку з крові та порожнини тіла по видільних каналах, що продовжуються в наступному сегменті і відкриваються там назовні парними отворами, виводяться кінцеві продукти обміну речовин.

Нервова система кільчастих червів складається з парних надглоткових і підглоткових нервових вузлів, з’єднаних нервовими тяжами в навкологлоткове кільце, і вузлів черевного нервового ланцюжка (у кожному членику черв’яка знаходиться парний нервовий вузол). Від нервових вузлів до всіх органів тіла відходять нерви. Світло й інші подразники діють на чутливі клітини. Збудження, що виникають у них, передаються по нервових волокнах у найближчий нервовий вузол, а потім по інших нервових волокнах до м’язів і викликають їхнє скорочення. Так здійснюється той або інший рефлекс. У кільчастих червів добре розвинені органи чуття. У багатьох є очі, розташовані по всьому тілу; органи слуху, побудовані за принципом локаторів; наявні також смакові рецептори та нюхові клітини.

Серед кільчастих червів є як роздільностатеві, так і гермафродити. Розвиток морських червів відбувається зі стадією личинки.

Здатність до регенерації у кільчастих червів виявляється гірше, ніж у плоских червів.

Тип Кільчасті черви охоплює близько 12 тис. видів, з них у фауні України – близько 300. Основні класи: Малощетинкові черви і Багато – щетинкові черви.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ – ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ - Довідник з біології