ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ – ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

Біологія – універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ

ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ

Походження. Учені вважають, що стародавні кільчасті черви походять від стародавніх вільноживучих плоских червів. Доказом цього є, наприклад, наявність війок у личинок морських кільчастих червів, органів виділення, що починаються зірчастими клітинами з війками, подібність їх нервової системи до нервової системи планарій.

Багатощетинкові черви древніші за малощетинкових, хоча і мають більш

складну будову. Спрощення будови малощетинкових червів відбулося, в основному, у зв’язку з переходом до життя у грунті.

Значення. Кільчасті черви мають велике значення для кругообігу речовин у природі. Нереїди та інші морські багатощетинкові є основою живлення багатьох промислових риб, крабів та інших жителів моря; малощетинкові, зокрема трубочники, є хорошим кормом для багатьох видів прісноводних риб; дощові черви – основна їжа кротів, їжаків, жаб, шпаків та інших наземних тварин. І багатощетинкові, і малощетинкові черви беруть участь у біологічному очищенні води. Дощові черви відіграють величезну роль

у процесах грунтоутворення. Вони збагачують грунт перегноєм та розпушують його, сприяючи проникненню в грунт повітря й води. Крім того, беруть участь у перемішуванні грунту, виносячи на поверхню з глибших шарів частинки землі, які містять неорганічні компоненти. Вириті ходи полегшують ріст коренів. Викиди червів мають рН = 7,0, тому вони запобігають окисленню та олужненню грунту. Деяких багатощетинкових, наприклад, тихоокеанських червів палоло, людина використовує в їжу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОХОДЖЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ – ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ - Довідник з біології