ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 2. ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ.

МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ

Цілі: вивчити загальні фізичні властивості металів; поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі; металічні руди й загальні методи добування металів; уміти пояснювати фізичні властивості металів з точки зору будови металічного зв’язку, металічної кристалічної гратки, навчитися складати рівняння хімічних реакцій,

що ілюструють добування металів.

Обладнання: ПСХЕ, таблиці “Види хімічного зв’язку”, “Типи кристалічних граток”, реактиви для проведення лабораторного досліду, мідь, залізо, сірники, парафін, спиртівка.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (основний об’єм).

Форми роботи: лекція, бесіда, складання опорних схем, таблиць, робота з підручником, лабораторний дослід 9, інтерактивний прийом “Мозковий штурм”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

“Мозковий штурм”

Основні питання теми.

– Металічні елементи.

Положення металічних елементів у ПС.

– Особливості будови атомів металів.

– Зміна металічних властивостей у періодах.

– Зміна металічних властивостей у групах.

– Металічний зв’язок.

– Металічна кристалічна гратка.

Додаємо нові питання.

– Фізичні властивості металів.

– Руди.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Для потреб людства потрібні метали, які в природі в чистому вигляді майже не трапляються. Отже, щоб навчитися добувати метали, потрібно знати, де вони поширені в природі та як їх звідти добути. А щоб застосовувати метали, потрібно знати їх фізичні властивості.

Сьогодні на уроці ми розширимо наші знання про метали, а саме: згадаємо їх фізичні властивості та з’ясуємо їх залежність від будови металічного зв’язку й металічної кристалічної гратки, ознайомимося з поширенням металів у природі й основними способами добування металів, навчимося складати рівняння хімічних реакцій, які є основою цих способів.

V. Вивчення нового матеріалу

Спочатку з’ясовуємо, які фізичні властивості металів учні вже знають з курсу фізики, а які – з повсякденного життя.

Лабораторний дослід № 9 “Ознайомлення зі зразками металів”

1. Роздивіться видані вам зразки металів (мідь і залізо).

2. Знайдіть за довідником їх температури плавлення.

3. Для порівняння теплопровідності помістіть на один бік залізної та мідної пластинок по шматочку парафіну, а потім одночасно протилежні сторони цих пластинок нагрійте.

4. Зробіть висновки про твердість, температуру плавлення та теплопровідність міді й заліза.

Пояснюємо фізичні властивості металів. Складаємо схему або проектуємо її на екран з допомогою комп’ютера.

ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ

Робота з підручником

За текстом підручника пропонуємо учням знайти й виписати приклади металів:

– легкі;

– важкі;

– тверді;

– м’які;

– легкоплавкі;

– тугоплавкі.

Пояснюємо поняття “руда”. Наводимо види руд:

– оксидні;

– сульфідні;

– карбонатні;

– хлоридні;

– нітратні та ін.

Підводимо учнів до розуміння, що метали треба добувати з їх оксидів або солей.

Складання таблиці добування металів з руд

Учитель пояснює, що метали з оксидних руд можна відновити, і наводить приклади речовин, які можна застосувати в якості відновників. Акцентує увагу учнів, що сульфідні руди спочатку випалюють з метою отримання оксидів, і тільки потім знову застосовується відновлення металів. Рівняння реакцій складають учні з допомогою вчителя й використовуючи підручник.

Вид руди

Спосіб добування

Рівняння реакції

Оксидна

Відновлення:

– воднем (H2);

– коксом (C);

– карбон(ІІ) оксидом (CO);

– іншим металом (Аl – алюмінотермія)

– CuO + H2 ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ Cu + H2O

– __________________

– __________________

– __________________

Сульфідна

I стадія – випалювання (+O2) з метою добування оксидів.

II стадія – відновлення (будь-яким із відновників)

2ZnS + 3O2 ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ 2SO2 + 2ZnO

ZnO +… ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ… +…

VI. Засвоєння одержаних знань

Бесіда

1. Назвіть основні фізичні властивості металів.

2. Назвіть сполуки, у вигляді яких метали існують у природі.

3. Назвіть основні способи добування металів.

4. Назвіть речовини, які можна застосовувати як відновники.

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ. ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ЇХНІХ СПОЛУК У ПРИРОДІ. МЕТАЛІЧНІ РУДИ. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ДОБУВАННЯ МЕТАЛІВ - Плани-конспекти уроків по хімії