ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 90. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: вправляти учнів у застосуванні правил про порядок виконання арифметичних дій, розв’язуванні задач у дві дії (на збільшення, зменшення числа у декілька разів); повторити вивчений матеріал; розвивати пам’ять, увагу; виховувати почуття товариства.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 106-107, завдання 698; 699)

Завдання

698

– Скільки дубів посадили?

Завдання 699

– Прочитайте вирази, у відповіді яких є цифра 2; цифра 3; цифра 4; цифра, що стоїть між 7 і 9.

2. Аналіз результатів самостійної роботи, розв’язування відповідних завдань

3. Усна лічба

1) Гра “Склади приклад”.

Даються числа 5; 8; 12; 18; 36. Завдання: скласти різні приклади на табличне множення і ділення з цими відповідями.

2) Гра “Крокуй і лічи”.

Троє учнів змагаються між собою. Вони стають в одну лінію. Учитель стає поряд з першим учнем, вони одночасно роблять перший крок, під час якого учитель говорить, припустимо: “п’ять”. Учень

має швидко “налаштуватися” на це число і, роблячи наступні кроки, говорити: “десять, п’ятнадцять, двадцять і т. ін.” – на кожен крок по числу. Учитель йде з ним у ногу, не даючи уповільнити крок. Як тільки учень назвав неправильне число, вони відразу зупиняються, до кінця гри сходити з цього місця не можна.

Те саме виконують решта гравців по черзі. Перемагає той, хто зупиниться далі.

3) Лічба четвірками до 40; п’ятірками до 50.

4. Усне розв’язування задач

1) Михайлик знайшов 7 білих грибів, а маслюків – у 3 рази більше. Скільки маслюків знайшов Михайлик?

2) Оленка знайшла 7 білих грибів, а маслюків – на 3 більше. Скільки маслюків знайшла Оленка?

3) У перший день доярка надоїла 18 л молока, в другий день – у 2 рази менше, ніж у перший, а в третій день – на 2 л менше, ніж у другий. Скільки літрів молока надоїла доярка в третій день?

5. Хвилинка каліграфії

– Запишіть числа, названі в грі “Крокуй і лічи”.

6. Математичний диктант

– Добуток чисел 2 і 5 збільшити на 50.

– Добуток чисел 5 і 9 зменшити на 18.

– Частку чисел 30 і 5 збільшити на 12.

– Знайти третину числа 21.

– Знайти половину числа 18.

– Число 6 збільшити в 5 разів.

– Число 32 зменшити в 4 рази.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо порядок виконання дій у виразах.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 107-108)

Завдання 700. Усне виконання завдання Учні “ланцюжком” розв’язують приклади.

Завдання 701

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають план розв’язання задачі:

1) Скільки гусей у господарки?

2) Скільки всього водоплавної птиці в господарки?

Після складання плану розв’язання учні записують розв’язання самостійно.

Завдання 702

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.

Завдання 703. Коментоване розв’язування прикладів Один учень працює біля дошки.

Завдання 704. Усне виконання завдання Учні знаходять третину чисел: 12; 15; 24.

Завдання 705

Учні з числами 21 і 3 складають три задачі: на знаходження остачі, на зменшення числа на кілька одиниць і на різницеве порівняння чисел.

А) Колективне складання задач.

Б) Самостійне розв’язування задачі.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (див. додаток)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 108, завдання 708; 709.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 90

1. Розв’язування задачі з поясненням

В авторемонтній майстерні працювали 21 слюсар, а механіків – у 7 разів менше. Скільки всього робітників працювало в майстерні?

– Чи можна відразу відповісти на питання задачі? Чому?

– Що треба дізнатися спочатку? Якою дією? Чому?

– Якою дією дамо відповідь на питання задачі? Чому?

2. Розв’язування задачі із взаємоперевіркою

Було – 20 прикл.

Розв’язав – по 4 прикл. 2 стовп.

Залишилося – ?

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) Завдання 706.

На змаганнях із гандболу гравці однієї команди набрали 21 очко, що у 3 рази більше, ніж іншої. Який був рахунок у грі? (21 : 7)

2) Завдання 707*.

У зайців, які гралися на галявині, 18 вух. 4 зайці заховалися. Скільки зайців залишилося на галявині? (18 : 2 = 9; 9 – 4 = 5)

3) Три білочки збирали горіхи. Перша зібрала 6 горішків, друга – 5, а третя – лише один. Але білочки поділили всі горішки порівну. Скільки горіхів віддала третій білочці перша і скільки – друга? (Перша – 2, друга – 1)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ - Плани-конспекти уроків по математиці