ЗАКРІПЛЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА У ДЕКІЛЬКА РАЗІВ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 86. ЗАКРІПЛЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА У ДЕКІЛЬКА РАЗІВ

Мета: вправляти учнів у застосуванні таблиці множення числа 5, розв’язуванні задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів; розвивати вміння порівнювати, узагальнювати; виховувати почуття взаємодопомоги.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 102, завдання 666; 667)

Завдання 666

Скільки дівчаток у шаховому гуртку?

Завдання 667

– Прочитайте вирази та їх значення.

2. Усна лічба

1) Гра “Хто швидший?”

На дошці прикріплений круг з цифрами. Завдання: збільшити (чи зменшити) ці числа у декілька разів. Діти записують відповіді в зошиті. Проводиться перевірка (учень, що впорався із завданням першим, читає відповіді, решта перевіряють свої записи).

2) Гра “Склади приклад”.

Даються числа, наприклад: 5; 8; 12; 18; 24. Завдання: скласти різні приклади на табличне множення і ділення з цими відповідями.

3) Обчислення значень виразів.

ЗАКРІПЛЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА У ДЕКІЛЬКА РАЗІВ

3. Хвилинка

каліграфії

– Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені.

10; 8; 6; 4; 2; ….

25; 20; 15; 10; …; 0.

10; 13; 16; …; 22; ….

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення числа 5.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 102-103)

Завдання 668. Усне виконання завдання Учні добирають потрібні числа.

Завдання 669

Учні складають план розв’язання задачі:

1) Скільки йоржів упіймав рибалка?

2) Скільки всього рибин упіймав рибалка?

Завдання 670*

– Сума двох чисел 18. Якщо одне з них збільшити на 4, а друге зменшити на 4, то дістанемо рівні між собою числа. Знайди вихідні доданки. (4 + 4 = 8; 18 – 8 = 10; 10 : 2 = 5; 18 – 5= 13; числа 5 і 13)

Завдання 671. Колективне опрацювання матеріалу

Учні читають висловлення, складені за малюнками, і відповідають на запитання:

– Скільки жовтих черешень на кожному малюнку? Скільки всього черешень на кожному малюнку?

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Порівняння задач

Задача. Зошит коштує 6 грн, а альбом – у 4 рази дорожчий. Скільки коштує альбом?

Короткий запис: 6 грн, в 4 рази дорожче, ? грн.

– Яка ціна зошита?

– Ціна альбому?

– Що це означає? (Замість 1 альбому можна купити 4 зошити.)

– Як знайти вартість 4-х зошитів?

6 – 4 = 24 (грн)

Обернена задача. Якщо альбом у 4 рази дорожче, то зошит – ? (У 4 рази дешевше.)

Короткий запис: ? грн, в 4 рази дешевше, 24 грн.

– У скільки разів зошит дешевший за альбом?

– 24 грн – що означає це число? (Ціна альбому.)

– Що потрібно дізнатися? (Ціну зошита.)

– За що заплатили менше?

– У попередній задачі ми виконали множення і знайшли ціну альбому, оскільки за нього заплатили більше, ніж за зошит. А за зошит сплатили в 4 рази менше.

– Якою дією знайдемо ціну зошита?

24 : 4 = 6 (грн)

– Порівняємо умови, розв’язання задач. У прямій задачі була дана ціна зошита. Що треба було знайти? (Ціну альбому.)

– А в оберненій задачі? (Навпаки.)

– Яке число входило в умову обох задач? (У 4 рази.)

– У чому різниця між задачами? (У 4 рази дорожче – заплатили більше – дія множення; в 4 рази дешевше – заплатили менше – дія ділення,.)

– Яка із задач на збільшення числа, яка – на зменшення?

Висновок: дорожче в а разів > помножити на а, дешевше в а разів > поділити на а.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 103, завдання 672; 673.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКРІПЛЕННЯ ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ ЧИСЛА У ДЕКІЛЬКА РАЗІВ - Плани-конспекти уроків по математиці