РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 5. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 88. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 5. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ

Мета: вправляти учнів у знаходженні значень виразів, які включають ділення на 5; формувати вміння розв’язувати складені задачі, які включають збільшення або зменшення суми у декілька разів; розвивати вміння порівнювати, узагальнювати; виховувати акуратність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 104, завдання 682; 683)

Завдання

682

– Скільки всього літрів молока в банці та бідоні? Завдання 683

– Прочитайте вирази і їх значення.

2. Усна лічба

1) Гра “Мовчанка”.

РОЗВЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 5. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ

2) Гра “Чий ряд кращий?”.

Учні першого ряду ставлять запитання учням другого ряду за таблицею ділення на 5. Потім учні другого ряду готують приклади для учнів третього ряду. На дошці учитель підраховує кількість правильних відповідей кожного ряду.

3) Робота за таблицею.

Число

12

18

28

27

Знайти

Половину

Третину

Чверть

Третину

3.

Хвилинка каліграфії з логічним завданням

– Запишіть ділені з таблиці ділення на 5 у порядку спадання.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю ділення числа 5.

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 104-105)

Завдання 684. Усне виконання завдання

Учні “ланцюжком” складають вирази і обчислюють їх значення.

Завдання 685

Перший стовпчик – з коментуванням, решта прикладів – самостійно.

Завдання 686

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та план розв’язання задачі:

1) Скільки літрів молока надоїли від кози і вівці разом?

2) Скільки літрів молока надоїли від корови?

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Після цього учні відповідають на запитання: “Скільки всього літрів молока надоїли?”.

Завдання 687

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.

Завдання 688. Усне виконання завдання

1) Учні пригадують, як знайти ділене. По черзі пояснюють завдання.

2) Учні “ланцюжком” лічать четвірками до 40; п’ятірками до 50.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Розв’язування задач

1) На одній тарілці лежало 8 слив, а на іншій – у 2 рази більше. Скільки слив лежало на двох тарілках?

– Чи можна відразу відповісти на питання задачі? Чому?

– Що треба дізнатися спочатку? Якою дією? Чому?

– Що ми дізнаємося в другій дії? Як? Чому?

– Якою буде відповідь на питання задачі?

– Які інші питання можна поставити до цієї задачі?

2) Батькові 36 років. Син у 4 рази молодший за батька, а мати – на 25 років старша за сина. Скільки років матері?

2. Офтальмологічна пауза

3. Розв’язування логічної задачі

На першій і другій полицях разом 50 книг, на першій і третій разом 40 книг, на другій і третій разом 30 книг. Скільки книг на кожній полиці?

Розв’язання. Позначимо число книг на першій полиці римською цифрою I, на другій – цифрою II, на третій – III. Відомо, що I + II = 50, I + III = 40, II + III = 30. Додамо всі три числа, дістанемо 120. До цієї суми увійде двічі число I, двічі число II, число III теж двічі. Отже, число 120 включає кожне з чисел I, II і III по два рази. Значить, 120 у два рази більше, ніж сума чисел I + II + III. Звідси сума цих чисел (число книг на всіх трьох полицях разом) дорівнює 120 : 2 = 60. Далі все просто. Наприклад, число книг на одній тільки третій полиці дорівнює загальному числу книг без книг на першій і другій полиці, і так далі. Отже, задача розв’язується відповідями на наступні питання.

1) Чому дорівнює подвоєне число книг на всіх трьох полицях? (50 + 40 + 30 = 120)

2) Чому дорівнює число книг на всіх трьох полицях? (120 : 2 = 60)

3) Скільки книг на першій полиці? (60 – 30 = 30)

4) Скільки книг на другій полиці? (60 – 40 = 20, чи 50 – 30 = 20)

5) Скільки книг на третій полиці? (60 – 50 = 10, чи 40 – 30 = 10, або 30 – 20 = 10)

Відповідь: на першій полиці – 30 книг, на другій – 20, на третій – 10.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 105, завдання 690; 691.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ І ЗАДАЧ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦІ ДІЛЕННЯ НА 5. ПОРІВНЯННЯ ВИРАЗІВ - Плани-конспекти уроків по математиці