Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення

Тема: Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення

Мета: формувати в учнів уміння змінювати слова за запитаннями, виділяти змінну частину, визначати закінчення у слові, поданому в кількох формах; пояснити роль закінчення для зв’язку слів у реченні; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати любов до книги.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось

і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз помилок, допущених у контрольному диктанті

2. Перевірка домашнього завдання (с. 49, впр. 105)

– Прочитайте речення з фразеологізмами.

3. Словникова робота

Гра “Склади слова – назви тварин”

Кйорнжвоао ербвлдю оаджбл міджьл

(Жайворонок, верблюд, бджола, джміль)

4. Каліграфічна хвилинка

В в Вв Вив вч вс мв не яв

Азбука навчання читання

Вивчиш азбуку – навчишся читати. Умітимеш читати – з кожним днем розумнішатимеш.

– Доберіть слова, близькі за значенням до слова азбука.

Визначте кількість звуків і букв у слові читання.

– З чого складається текст? (Текст складається із речень.)

– З чого складається речення? (Речення складається зі слів.)

– З чого складаються слова? (Вони складаються зі звуків.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які інші частини можна визначити в словах.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над прислів’ями (с. 50, впр. 106)

– Прочитайте прислів’я. Поясніть їх значення. Що об’єднує ці прислів’я?

– Спишіть прислів’я. Поставте до підкреслених слів питання. Знайдіть у виділених словах спільну та змінну частини.

– Де стоїть частина, яка змінюється?

– Позначте частину слова, яка змінюється, відповідним значком.

– Уявіть, що виділені слова не змінюються. Чи зрозуміли би ви ці вислови?

– Як вам зручно називати цю частину? (Закінчення)

Запам’ятайте! Частина слова, яка змінюється, називається закінченням. Закінчення позначається так: ?. Щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Наприклад: море, на морі, моря, морем.

2. Ознайомлення з алгоритмом визначення закінчення

Алгоритм визначення закінчення

– Прочитай слово.

– Виділи закінчення, змінивши слово за запитаннями.

– Познач закінчення так? .

– Що цікавого помітили? (Деякі слова не мають закінчення.)

– Якщо в змінюваному слові у певній його формі немає закінчення, то кажемо, що це слово має нульове закінчення, воно позначається порожньою клітинкою.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах (с. 50-51, впр. 107)

– Прочитайте казку. Про що в ній ідеться? Яка мета цієї розповіді? Доберіть до неї заголовок.

– Дайте відповідь на запитання ображених парт. Розкажіть, як ви бережете свої парти. Перекажіть текст, уникаючи повторів слів.

– Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.

2. Робота в групах (с. 51, впр. 108)

– Прочитайте текст, розкриваючи дужки. Які недоліки є у тексті? Як уникнути повторів слів? Перекажіть, уникаючи повторів слів.

– Спишіть текст, розкриваючи дужки. У змінених словах позначте закінчення.

– Чи легко було б прочитати, не розкриваючи дужки? Який висновок зробимо?

(Закінчення зв’язують слова – узгоджують.)

– Чи потрібно вміти узгоджувати слова в реченнях?

– Як можна зв’язати слова в реченнях? (Зв’язати слова в реченні можна, змінивши форму слова, а точніше, закінчення слів.)

– Запам’ятайте! Закінчення служать для зв’язку слів у реченні. Для цього ще використовують прийменники: у, в, на, з, до, між, під, понад, із. Наприклад: вікно – на вікні, під вікном, до вікон, між вікнами.

Словникова робота

– Відгадайте слово, над яким будемо сьогодні працювати. На дошці – малюнки, на яких зображені сова, півень, ракета, носоріг, сир, гриб, кіт.

– Це слово можна скласти, взявши з кожного слова по букві: сова – перша буква; півень – перша; ракета – друга; носоріг – третя; сир – друга; гриб – четверта; кіт – друга (спасибі)

Спасибі – висловлення вдячності за зроблене добро, виявлену увагу.

– Доберіть до слова спасибі синоніми. (Вдячний, дякую, висловлюю подяку)

3. Колективна робота

– Які ж ролі виконує закінчення у реченні? (Зв’язує слова в реченні, утворює нову форму слова.)

– Як утворити нову форму слова?

1) Найпростіше утворити нову форму слова за принципом “один – багато”:

Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Вивчення якої теми ми розпочали?

– З якою частиною слова ми сьогодні ознайомилися?

– Що таке закінчення?

– Як його знайти? А як позначити?

– Що нового дізналися на уроці?

– Що найбільше запам’яталося?

– Яких висновків дійшли? (Слова можуть змінюватися. Змінна частина слова називається закінченням. Закінчення служить для зв’язку слів у реченні.)

– Ми говорили про маленьку частинку слова, яка має величезне значення та зв’язує різні слова в реченні. Саме завдяки таким дрібницям українська мова є наймилозвучнішою мовою у світі, добре впорядкованою, тому що слова лаконічно і тонко поєднані.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 51, впр. 109. Спишіть текст вправи 107. Підкресліть у ньому прийменники. Позначте закінчення у виділених словах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення - Плани-конспекти уроків по українській мові