Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 78

Тема. Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова

Мета: поглибити знання учнів про основу слова і закінчення змінних слів, про форми слова і спільнокореневі слова; домогтися засвоєння ними мовного матеріалу; навчати учнів визначати основу слова та закінчення змінних слів, розрізняти форми слова і спільнокореневі слова; прищеплювати любов до природи.

Обладнання: підручник.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

III.

СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя.

Ми починаємо вивчати новий розділ мовознавства “Будова слова”. Ви ознайомитесь зі складовими частинами слова, дізнаєтесь, якого значення вони йому надають, чому називаються значущими. Засвоївши ці знання, ви зможете добирати спільнокореневі слова й утворювати нові, правильно вживати й писати слова.

2. Робота за підручником.

Вправа 505.

Завдання: прочитати. Визначити, що в розповіді про дерево видалося найцікавішим? Де використовують дерево, що з нього можна зробити?

3. Робота біля дошки.

Завдання: провідмінювати

слово дерево. Яка частина цього слова буде змінюватися?

Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова

4. Слово вчителя.

Змінна частина слова називається закінченням. Позначається Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова.

Закінчення може бути нульовим: дощОснова слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова, гайОснова слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова.

Закінчення виражає граматичне значення слова і слугує для зв’язку слів у словосполученні і реченні.

5. Робота за підручником.

Вправа 507.

6. Слово вчителя.

Є змінні й незмінні слова. Незмінні слова мають одну форму і не мають закінчення. Це, як правило, слова іншомовного походження і прислівники: вчора, завжди, метро, таксі, пюре.

Частина слова без закінчення називається основою. Основа виражає лексичне значення слова і позначається так: Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова.

Основа слова може складатися з таких частин: кореня – спільної частини спільнокореневих слів; префікса – частини слова, що стоїть перед коренем; суфікса – частини слова, що стоїть після кореня.

7. Робота біля дошки.

Завдання: визначити закінчення й основу у словах: білого, трава, дзвінок, пишуть, червоний, весна.

8. Гра “Зайве слово”.

Завдання: вилучити з групи слів “зайве слово”, звертаючи увагу на закінчення:

А) небо, поля, сніг, вікно, правда;

Б) промінь, скло, вечір, сніданок, піч;

В) пані, таксі, метро, ідея, журі;

Г) сьогодні, голосно, пам’ять, близько, напам’ять.

9. Робота за підручником.

Вправи 509 (усно), 510 (письмово).

10. Робота в зошитах.

Завдання: дібрати до поданих слів спільнокореневі, виділити корінь.

Варений, вечір, вчити, писати, весна, вода, веселий.

11. Розподільний диктант.

Завдання I: виписати в одну колонку спільнокореневі слова, а в іншу – форми слова.

Вітер, вітерець, вітрюга, вітру, вітряний, вітром, вітрище.

Завдання II: згрупувати спільнокореневі слова (записані на дошці) і записати їх.

Молоко, безсилий, вода, школа, шкільний, сильний, молочко, підводний, сила, молочний, надводний, пришкільний.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда.

– Що називається закінченням?

– Для чого служить закінчення?

– Які слова не мають закінчення?

– Що називається основою?

– Чим відрізняються спільнокореневі слова від форм слова?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 60, вправа 511.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова - Плани-конспекти уроків по українській мові