Богданов Олександр Олександрович

Політологічний словник

Богданов Олександр Олександрович (справжнє прізвище Малиновський, інші псевдоніми – Вернер, Максімов, Рядовой) (1873 – 1928)- російський політичний діяч, письменник, лікар, філософ, соціолог, економіст. Народився в м. Соколка Гродненської губернії; 1892 р. – із золотою медаллю закінчив тульську класичну гімназію; 1892 р. – вступив на природниче відділення фізико-математичного факультету Московського університету; 1894 р. – брав участь у студентських заворушеннях, був заарештований і відправлений у заслання; 1896

р.- вступив до Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП); 1897 р. – написав Краткий курс экономической науки; 1899 р.- закінчив медичний факультет Харківського університету (за спеціальністю психіатрія); 1899 р. – публікація праці ;Основные элементы исторического взгляда на природу 1901 р. – публікація праці Познание с исторической точки зрения; 1903 р.- примкнув до більшовицького крила РСДРП; 1904-1906 рр. – публікація праці Эмпириомонизм. Статьи по философии; 1905 р.- обирається членом ЦК РСДРП; 1905 р. – публікація праці Революция и философия; 1905 р. – член керівництва групи Вперед; 1908 р. – видання науково-фантастичного
роману Красная звезда; 1909 р. – публікація праці Философия современного естествоиспытателя”; 1909 р.- виключений із складу членів РСДРП за фракційну діяльність; 1912 р. – видання науково-фантастичного роману Инженер Мэнни; 1913 р.- публікація праці Философия живого опыта. Популярные очерки. Материализм, эмпириокритицизм, диалектический материализм. Эмпириомонизм, наука будущего; 1913 – 1917 рр. – публікація праці Тектология. Всеобщая организационная наука; 1914 – 1917 рр. – військовий лікар на фронті; після жовтневої революції 1917р. – один із керівників Пролеткульту; 1921 р.- початок досліджень у галузі геронтології та гематології; 1926 р. – організація Інституту переливання крові в Москві; 1927 р. – публікація праць Борьба за жизнеспособность, Пределы научности рассуждения; помер у Москві в результаті експерименту з переливання крові, поставленого на собі.

Основою своїх філософських узагальнень Б. завжди вважав учення Маркса, насамперед “соціальний матеріалізм”. Водночас він був переконаний, що в сучасному природознавстві народжуються нові філософські ідеї, які переводять матеріалістичну філософію на новий рівень. Такі ідеї Б. вбачав у концепціях Е. Маха та Р. Авенаріуса. У своїй власній теорії “емпіріомонізму” він прагнув до ще радикальнішого (ніж в емпіріокритицизму) подолання психічного та фізичного. Б. пропонував відмовитися від онтологічного (субстанціального) протиставлення цих процесів і зробити “основним питанням” філософії визначення та розрізнення їх організаційних характеристик. Фізичне в “емпіріомоністичному” трактуванні постає як колективний, “соціально-організований досвід”, а психічне – як досвід суто індивідуальний, особистісний. Марксизм, за Б., зберігає безумовне методологічне значення як найфундаментальніша теорія соціальної природи пізнання. Зберігає свою цінність і марксистська ідея пролетарської революції: “колективістській” сутності світобудови цілковито відповідає саме колективізм психології й ідеології пролетаріату. Відповідно – “індивідуалістична” буржуазна ідеологія в історичній перспективі виявляється анахронізмом. Найповніше богдановська філософія “організаційних форм” представлена в його праці “Тектология: Всеобщая организационная наука”. Реальність розглядалася мислителем як сукупність систем різного рівня організації, що перебувають у постійному розвитку та взаємодії. Б. вважав, що соціалістичне виробництво організується наукою, а не авторитарною волею. Абсолютизуючи науку, Б. намагався конструювати раціональну схему організації життя людей, що заміняє норми моральності нормами доцільності. Б. – творець теорії організаційної науки “тектології”, теорії систем, що передбачила основні положення кібернетики.

Андреев А. Л., Маслин М. А., Богданов А. А. как философ и социальный мыслитель // А. А. Богданов. Эмпириомонизм. Статьи по философии. – М., 2003; Клебанер В. С. Александр Богданов и его наследие // Вопр. философии. – 2003. – № 1; Моисеев Н. Н. Тектология Богданова – современные перспективы // Вопр. философии. – 1995. – № 8; Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука. – М., 1989. – Кн. 1, 2; Уайт Д. От философии к всеобщей организационной науке: источники и предшественники тектологий А. Богданова // Вопр. философии. – 1995. – № 8; Садовский В. Н. Эмпириомонизм А. А. Богданова: забытая глава философии науки // Вопр. философии. – 1995. – № 8; Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М., 1989.

Р. Чорней

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Богданов Олександр Олександрович - Довідник з політології