Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович

Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович (1873 – 1928) – російський економіст, філософ. Б. підтримував ідею К. Маркса і Ф. Енгельса про нетоварну природу соціалізму. Як творець концепції тектології виходив з того, що розвиток природи і розвиток людського суспільства мають спільні риси та закономірності побудови і розвитку систем, зокрема, шляхи і способи організації, організаційні форми. Загальна організаційна наука, за Б., повинна зводитися до з’ясування законів організації, а розвиток людського суспільства спирається насамперед

на прогрес в організації, різні форми і ступені організованості у їх взаємодії, в їх боротьбі або ж об’єднанні. “Існує, – зазначав Б., – такий тектологічний закон: якщо система складається з частин вищої і нижчої організованості, то її відношення до середовища визначається нижчою організованістю”. Виходячи з цього, він виділив у системі виробничих відносин дві підсистеми: первинні, до яких відносив кооперацію, суспільний поділ праці тощо, і похідні – соціально-трудові відносини. Проте такий поділ властивий не для виробничих, а для економічних відносин. Б. виділяв відносини співробітництва як базові в системі виробничих відносин, поділяв їх на організовані і неорганізовані. Така характеристика не властива, однак, капіталізму.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович - Економічний словник